Sökning: "foderärt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet foderärt.

 1. 1. Hur ökar vi användningen av svenskodlad trindsäd som proteinfoder?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Olofsson; Mårten Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svenska proteingrödor; åkerböna; lupin; foderärt;

  Sammanfattning : Protein är en livsavgörande komponent i ett fodermedel för animalieproduktion. I Sverige idag är de proteinmedel som används i inblandningen av foder i huvudsak rapskaka (17 % av den totala inblandningen i sålda fodermedel) och soja (10 % av totalen). Trindsäd,förutom soja, står endast för 2 % av ingredienserna av färdigfoder. LÄS MER

 2. 2. Frostkänslighet hos matärt, foderärt och sojaböna vid tre tidiga utvecklingsstadier

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :John Bergkvist; [2011]
  Nyckelord :frostkänslighet; matärt; gul ärt; foderärt; sojaböna; frost; frostskador;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes frostkänsligheten hos matärt (Pisum sativum var. sativum), foderärt (Pisum sativum var. arvense) och sojaböna (Glycine max) vid tre olika stadier i plantans tidiga utveckling. LÄS MER