Sökning: "fokusera fabrik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fokusera fabrik.

 1. 1. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER

 2. 2. Realisering av smarta AR-glasögon i en simulerad produktionsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Evelina Eriksson; Fadi Jakoub; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillverkningen av produkter har under de senaste åren blivit alltmer komplexa, detta har lett till ett större krav på arbetsinstruktioner samt för de operatörer som använder dem. Med hjälp av ny teknologi från den senaste industriella revolutionen; Industri 4.0, tillåts företag att övergå till mer komplex produkttillverkning. LÄS MER

 3. 3. Prefabricerade bjälklag i högpresterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Tyrbo; Fabian Tomt; [2018]
  Nyckelord :Högpresterande betong; prefab bjälklag; Håldäckselement;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som en del av ett projekt inom COWI AB. Projektets mål var att ta fram ett effektivt byggsystem där bjälklag utförs som prefabricerade element av högpresterande betong med sparkroppar av cellplast. LÄS MER

 4. 4. Diffusion of a Diffuse Concept

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Clara Lindsjö; Tove Bolm Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; Barriers; Opportunities and Challenges; Food Industry; Innovation-Decision process; State of the Art; Everett Rogers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka diffusionen av den fjärde industriella revolutionen inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. Intresset för begreppet Industri 4.0 har ökat stadigt sedan det infördes av den tyska regeringen 2011. Men diffusionen verkar låg. LÄS MER

 5. 5. Produktionsanalys av delflöde i en produktionslina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Hjerpe; [2017]
  Nyckelord :Production Analysis of a partial flow in a production line; Produktivitet; Simulering; OEE; Produktionsanalys; Produktionsflöde;

  Sammanfattning : Swedish Match har ställt frågan vilka potentiella problem de har i en specifik del av sitt produktionsflöde. Målet med denna studie är att skapa ett underlag för fortsatt förbättringsarbete med att minska den icke värdeskapande tiden på produktionslina A på Swedish Match fabrik i Kungälv, samt att ta fram rekommendationer inför framtida produktion. LÄS MER