Sökning: "fokusgrupp innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden fokusgrupp innehållsanalys.

 1. 1. Bemöta föräldrar med pyskisk sjukdom : En fokusgruppsstudie på neonatalavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Forsberg; Marie Fredriksson; Emma Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Focus group; Lack of knowledge; Mental illness; Qualitative study; Uncertainty; Fokusgrupp; Kvalitativ studie; Kunskapsbrist; Osäkerhet; Psykiska ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to identify the child's and family's resources and needs. LÄS MER

 2. 2. Det förändrade musiklandskapet – Sveriges Radio P3s public service-ansvar i förhållande till en medieteknisk förändring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andrea Knutsson Liljemark; Julia Nygren; [2019]
  Nyckelord :Public service; Sveriges Radio; P3; Spotify; spellistekultur; spellista; musikdistribution; medieutveckling; digitalisering; musik; musikredaktör;

  Sammanfattning : Studien behandlar digitaliseringens påverkan på musiklandskapet i Sverige. Syftet med studien är att förstå om och hur musikdistributionen i ett förändrat musiklandskap, Spotifys spellistekultur och spellistan Hits idag påverkar P3s musikval. LÄS MER

 3. 3. "Vi borde ha en bättre strategi - men nej..." En kvalitativ studie om SM-veckans arbete med volontärer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Rohlén; Lina Hörnbäck; [2019]
  Nyckelord :SM-veckan; Volontär; Organisation;

  Sammanfattning : Syfte: “Syftet med studien är att identifiera hur SM-veckans lokala organisation arbetar med att utveckla och bibehålla ett hållbart arbetssätt kring volontärer.” Metod: Denna studie är utformad enligt en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse efter besök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Krantz Ahlstrand; Sara Svahn; [2018]
  Nyckelord :child health care; family; focus group; collaboration; language development; barnhälsovård; familj; fokusgrupp; samverkan; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovårdens mål är att främja och följa barnets hälsa, utveckling, välbefinnande och livssituation. I hälsosamtal med föräldrar lägger barnhälsovårdssköterskan grunden för en god språkutveckling. Vikten av bokläsning och det språkliga samspelet inom familjen har betydelse för barnets språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Det här budskapet kommer ju inte att nå fram till dom männen som skulle behöva det” : En studie om mäns upplevelser av #metoo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisabeth Lockner; Isabelle Ståhl; [2018]
  Nyckelord :#metoo; svårigheter; påverkansfaktorer; förändring; ambivalens; manliga hierarkier; feministiska rörelser; feministiska män;

  Sammanfattning : I den här undersökningen syftade vi till att fånga en grupp mäns upplevelser av det digitala fenomenet #metoo. Vad har dessa män upplevt för svårigheter i samband med #metoo samt hur de har upplevt att #metoo har påverkat dem. Informanterna i studien valdes via ett strategiskt urval. LÄS MER