Sökning: "fokusgrupper hållbar"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden fokusgrupper hållbar.

 1. 1. Students' Influences on Sustainability Education : Going Beyond Listening to Students' Voices

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Silvio Niessner; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : While many actors agree that higher education plays a key role for a sustainability trans- formation of our society, there is no consensus on how higher sustainability education should look like. In this discourse, the students’ perspectives are currently underrepre- sented and their participation rarely goes beyond passive consultation, which means that they cannot have any real influence. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet – en prioritering hos e-handelskonsumenter? : En studie om konsumenters beteende vid valet av hållbara leveransalternativ.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Eskilstorp; Madeleine Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Triple bottom line; Sustainability; Last mile; Consumer behavior; E-commerce; Triple bottom Line; Hållbarhet; Sista milen leveranser; Konsumentbeteende; Ehandel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenternas val av leveransalternativ och varför dessa blir avgörande i konsumenternas sista milen val. Enligt tidigare forskning är sista milen leveranserna e-handelns minst hållbara del men som samtidigt också har störst potential att förändras till att bli mer hållbar. LÄS MER

 3. 3. Vägen till framtidens hållbara konsument : En kvalitativ studie om hur generation z uppfattar hållbarhetskommunikation i den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriella Andersson; Johanna Dingfors; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; Generation Z; Fast Fashion; Slow Fashion; A linear model of communication; Transparens; Hållbar marknadsföring The Types of Greenwashing Matrix; Transparency Sustainable marketing.;

  Sammanfattning : With the increased focus on climate change, sustainability has become a common term for both organizations as well as consumers. The clothing industry is one of the industries that have the biggest negative impact on climate change. Still, the fast fashion business, based on cheap materials and low production costs, continues to thrive. LÄS MER

 4. 4. Industrihampa : En kvalitativ studie angående attityder till en växtbaserad dryck tillverkad av industrihampa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Fanny Gartz Levin; [2021]
  Nyckelord :Hemp; Sustainable consumption; Swedish commodities; Focus group; Attitudes; Hampa; Hållbar konsumtion; Svensk råvara; Fokusgrupp; Attityder;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett faktum, och den globala livsmedelsproduktionen står för 25 – 30 % av de totala utsläppen. För att minska utsläppen krävs det stora förändringar i samhället. För den enskilda individen kan ett minskat intag av animaliska livsmedelsprodukter göra stor skillnad för miljö och klimat. LÄS MER

 5. 5. Barns perspektiv på framtidens resor med autonom buss

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Kristina Larsson; [2021]
  Nyckelord :Children’s independent mobility; Sustainable urban mobility; Autonomous public transport; Self- driving buses; Barns oberoende mobilitet; Hållbar urban mobilitet; Autonom kollektivtrafik; Självkörande bussar;

  Sammanfattning : Barns mobilitet och möjlighet att på egen hand ta sig runt i staden har minskat och begränsas idag i stor utsträckning av otrygga trafiksituationer. I och med sin begränsade oberoende mobilitet exkluderas barn från stadsrummet och dess faciliteter. LÄS MER