Sökning: "fokusgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 1571 uppsatser innehållade ordet fokusgrupper.

 1. 1. Möjligheter och svårigheter för sjuksköterskor att bedöma och hantera postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Johannes Salonen; Askar Shehab; [2024-02-12]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Postoperativ smärta; kirurgi; fokusgrupper; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att postoperativ smärta förblir underbehandlad, trots att 80% av alla patienter upplever en måttlig till svår smärta efter operation. Studier visar även att sjuksköterskors kunskap gällande smärta är otillräcklig och att sjuksköterskornas egna värderingar kommer in i smärtbedömningen, vilket påverkar den smärtlindring som patienterna erhåller. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS MÖJLIGHET TILL IDENTIFIERING AV VÅLD I NÄRA RELATION INOM ONKOLOGISK VÅRD. En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nellie Holmstén; Lydia Reit; [2024-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våld i nära relation är ett utbrett problem över hela världen där sjuksköterskor har en viktig roll och ett ansvar i att identifiera personer som utsätts för våld. Trots det är det en liten andel som faktiskt identifieras inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Spela efter, för och emot noter på elgitarr : Gymnasieelevers diskursiva uppfattningar kring notläsning på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Hellgren; [2024]
  Nyckelord :discourse analysis; discursive psychology; electric guitar; electric guitar instruction; high school students; sheet music; sheet music instruction; diskursanalys; diskurspsykologi; elgitarr; elgitarrundervisning; gymnasieelever; notläsning; notläsningsundervisning;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet framkommer det att notläsning inte alltid ses som någonting nödvändigt av elgitarrelever på gymnasiet, men det finns vissa tillfällen de värderar det högt. I det här självständiga arbetet undersöks diskursiva uppfattningar och diskursivt innehåll i gymnasieelevers utsagor kring notläsning på elgitarr. LÄS MER

 5. 5. Att vara äkta eller sälja sig för pengar : Föreställningar om artisters autenticitet i samband med reklamsamarbeten med externa varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Kerrouchi; Julia Jakobsson; [2024]
  Nyckelord :Authenticity; artists; music; influencer; influencer marketing; advertising; celebrity endorsement; qualitative interviews; focus groups; Autenticitet; artist; musik; influencer; influencer marketing; marknadsföring; kändissamarbeten; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : For decades authenticity has been of great interest in media and communication research. With this study, we aim to contribute to the research with a new perspective where authenticity is examined in artists who use influencer marketing on social media. LÄS MER