Sökning: "fokusgruppsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet fokusgruppsamtal.

 1. 1. Pedagogers samtal om barn i förskolan : En studie av pedagogers fokusgruppssamtal om barn iförskolan analyserade ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jonna Lehikoinen; Miranda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Pedagoger; Samtal; Makt; Relationer; Samspel; Positionering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra några olika sätt pedagoger samtalar om barn på förskolan. Ett antagande vi utgår ifrån är att det sätt som pedagoger samtalar om barn kan lägga grund för hur de även förhåller sig till barnen i förskolan. LÄS MER

 2. 2. App eller papp? : En studie om hur Matteappen påverkar elevernas motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Azhar Alimadi; Alexander Chamma; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Matteappen; motivation; digitala läromedel; digital kompetens; undervisning.;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet kommer vi att synliggöra hur användning av Matteappen påverkar elevernas motivation i matteundervisning på högstadiet. Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket traditionell undervisning skiljer sig från undervisning som använder Matteappen samt vilken inställning elever har till Matteappen. LÄS MER

 3. 3. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Alice Jurström; [2018-10-09]
  Nyckelord :Körsång; undervisning; gymnasieskola; fokusgruppsamtal; diskurspsykologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 4. 4. ”Dom har liksom inte förstått att det är dom som måste hjälpa sitt barn” En diskursanalytisk studie om föräldrar och professionella vid barnhabiliteringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tina Hermansson; [2018-07-23]
  Nyckelord :Habilitering; diskurs; föräldrar; profession; fokusgrupper; senmodernitet;

  Sammanfattning : Idag deltar familjen i alla delar av habiliteringsarbetet. Forskning visar att verksamma inom barnhabiliteringen har en konsultativ roll gentemot föräldrarna och att behandlaren fått en mer arbetsledande roll som handledare för föräldrar och nätverk. LÄS MER

 5. 5. ”Har vi tid för det eller är de för många?” : Barngruppens storlek och betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Fast; Amanda Oldefors; [2018]
  Nyckelord :barngrupp; barngrupper; förskola; pedagogik; barn; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Barngruppernas storlek i förskolan är ett aktuellt och återkommande ämne, många upplever att grupperna är för stora och att de är för lite personal. Skolverket har tagit fram olika rikt-märken för hur storleken på barngruppen bör se ut. Dessa riktmärken är till för att ge barnen trygg och lärorik förskoleverksamhet. LÄS MER