Sökning: "fokusgruppsintervju ltu"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fokusgruppsintervju ltu.

 1. 1. Kroppen, knoppen och musiken : Ett utvecklingsarbete om prestationsångest och scenskräck på estetiska programmet i musik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Holmbom; [2021]
  Nyckelord :prestationsångest; scenskräck; nervositet; stress;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete handlar om att skapa en förståelse för vad som ligger till grund för presta- tionsångest och scenskräck och hur man kan använda sig av olika fysiska och verktyg för att mot- verka sådana känslor. Under höstens VFU-period så har en ensembleklass bestående av elever från årskurs 2 och 3 haft undervisning där fokuset har legat på att implementera diverse övningar för att lära åstadkomma en större fysisk och psykisk förståelse och kontroll över sin kropp och psyke. LÄS MER

 2. 2. Andraspråkselever i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Kero; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; förberedelser; kunskapsutveckling; matematiska begrepp; studiehandledning.;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur lärare arbetar med andraspråkselever i svensk matematikundervisning. Syftet med studien är att undersöka hur väl lärarna har blivit förberedda på att ta emot andraspråkselever, hur de arbetar tillsammans med studiehandledare, samt inom arbetslaget, för att underlätta undervisningen för andraspråkseleverna. LÄS MER

 3. 3. Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Andersson; Emelie Norlin; [2019]
  Nyckelord :Artros; Artrosskola; Fysisk träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. LÄS MER

 4. 4. ”I med- och motgång” : En studie om att vara en hängiven och engagerad idrottssupporter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Supporterskap; emotionell energi; gemenskap; engagemang; interaktionsritualer;

  Sammanfattning : Supporterskap och läktarkultur inom idrott är något som tillför både energi till spelare men även en bidragande faktor till hur stämningen är under en match för övriga åskådare. Med hjälp av sång och banderoller förgylls således inramningen på arenan. LÄS MER

 5. 5. En funktionell och motiverande grammatikundervisning i praktiken : En studie om gymnasieelevers inlärning av personliga och reflexiva pronomen på motiverande grunder

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Niclas Siljelöv; [2018]
  Nyckelord :functional grammar; didactic design; motivation; Swedish 2; funktionell grammatik; didaktisk design; motivation; Svenska 2;

  Sammanfattning : Inom svenska som gymnasialt ämne är det vanligt förekommande att elever inte upplever grammatikundervisningen som motiverande. Vanligtvis beror bristen av motivation på att elever misslyckas med att se ett nyttoperspektiv med att lära sig grammatiken bakom sitt modersmål. LÄS MER