Sökning: "fokusgruppsintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet fokusgruppsintervju.

 1. 1. Differentierad läsundervisning : Läsutveckling för alla elever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical differentiation; individualization; pedagogical inclusion; reading development.; Pedagogisk differentiering; individualisering; pedagogisk inkludering; läsutveckling.;

  Sammanfattning : Följande studie har som avsikt att belysa pedagogisk differentiering, pedagogisk inkludering, individualisering och läsundervisning samt desssamband. Avslutningsvis sammanförs begreppen för att visa hur de samspelar med varandra i ett sociokulturellt klassrum, där målet är att optimera elevernas läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Att cykla eller inte cykla, det är frågan : En kvantitativ och kvalitativ studie av varför cyklister väljer att köra bil på vintern i Sundsvalls kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hannah Doherty; [2020]
  Nyckelord :vintercykling; bilism; värderingar; faktorer; beteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför människor väljer att ta bilen istället för cykeln på vintern. I en enkätundersökning fick cyklister från Sundsvalls kommun svara på 32 frågor gällande vilka värderingar och fysiska faktorer de anser påverkar deras beslut att köra bil till jobbet på vintern. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Hedenborg; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förförståelse; Inkludering; Läsförståelse; Rwanda;

  Sammanfattning : Abstract Hedenborg, Magdalena (2020). En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Tala om talrädsla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Skiöld; Michelle Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Demokratiuppdraget; exponering; högstadiet; lärarutbildning; muntlig presentation; relationer; retorik; stöttning; svenskämnet; talrädsla; trygghet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker muntlighet och talrädsla. Det övergripande syftet är att studera svensklärares upplevelser av arbete med muntliga presentationer i grundskolans senare år. LÄS MER

 5. 5. "Ni hör väl mig ändå va?" : En normativ granskning av tillgängligheten av undervisningen på Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Jansson; [2020]
  Nyckelord :cripteori; tillgänglighet; funktionsvariation; funktionsnedsättning; undervisning; universitet;

  Sammanfattning : Utifrån rätten om att alla studenter ska kunna delta i undervisningen på lika villkor, syftar denna studie till att undersöka hur tillgänglig undervisningen vid den statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är utifrån studenters olika funktionsförmågor. Studien använder sig av skriften Undervisa tillgängligt! Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder av Ann-Sofie Henriksson för att skapa kriterier efter vilken undervisningen kan granskas. LÄS MER