Sökning: "folkbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 881 uppsatser innehållade ordet folkbibliotek.

 1. 1. Ett litet folkbibliotek och dess språkliga och sociala rum : Och hur samhällets vardagsrum påverkas av en tillfällig stängning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Melanie Engels; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksförvärv; flerspråkighet; flerspråkighetens synlighet; lingvistiskt landskap; sociala rum; språkkombinationer;

  Sammanfattning : Ett litet folkbibliotek kartläggs som språkligt landskap och dessutom granskas bibliotekets förmåga att vara ett socialt rum för alla åldrar inom den flerspråkiga befolkningen. Resultaten visar att det språkliga landskapet huvudsakligt består av det svenska, arabiska och engelska språket. LÄS MER

 2. 2. Författarevenemang på folkbibliotek : En undersökning av författarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Dahlgren; [2021]
  Nyckelord :Författarevenemang; författarbesök; författare; programverksamhet; folkbibliotek; Bourdieu; litterära fält;

  Sammanfattning : This study deals with author visits at public libraries, where the author perspective is the focal point. A questionnaire was sent online to the members of Författarcentrum and this study is based on the 87 replies. LÄS MER

 3. 3. Professionella känslor : Bibliotekariers strategier för emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sandra Näsman; Joel Tjerneld; [2021]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; folkbibliotek; bibliotekarier; service; serviceyrke; bemötande; bibliotekariers emotionella arbete; roller; strategier; påverkningsfaktorer; känslor; känsloarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the emotional labor of Swedish public librarians, find examples of strategies for emotional labor that librarians use, how personal attributes like being an introvert or an extrovert might influence these strategies and find out how guidelines and management affect the emotional labor of librarians. This is done by interviewing six public librarians who are working in different parts of Sweden, in differently sized libraries and with different amount of work experience. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotek i coronakris : tillgänglighet, legitimitet och förväntningar under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jens Zingmark; Karin Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :Library; Information; Accessibility; Digital Participation; Digital Divide; Library managers; Covid-19; Pandemic; Organization; New Institutionalism; Ethnomethodology; Public libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this Master’s thesis we examine why public libraries, in different municipalities in the same city region, have chosen to make different decisions regarding the libraries accessibility during the covid-19 pandemic. These institutions are forced to show evidence of adaptability and competence to handle a situation of an unpredictable crisis with rapid turns and major consequences as a result. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek och integration : En diskursanalys av svensk dagspress rapportering om folkbibliotekens integrationsarbete åren 2012–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johan Strand; [2021]
  Nyckelord :Public libraries; Social integration; Discourse analysis; Mass media; Folkbibliotek; social integration; diskursanalys; massmedia;

  Sammanfattning : Introduction. The study investigates how public libraries integration work was covered in the Swedish daily press during 2012-2020. The aim was to identify prevailing discourses, how they changed over time and how this can be understood in relation to bigger social changes. Method. LÄS MER