Sökning: "folkbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 749 uppsatser innehållade ordet folkbibliotek.

 1. 1. Karaktärsframställan ur ett genusperspektiv – Baserad på de mest utlånade kapitelböck- erna på Göteborgs folkbibliotek under 2018.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Ridderland; [2019-07-01]
  Nyckelord :Barnlitteratur; kapitelböcker; genus; kön; könsroller; stereotyp; normalitet;

  Sammanfattning : Då barnböcker alltid intresserat mig, var jag nyfiken på hur karaktärerna i de böcker som barn läser idag framställs ur ett genusperspektiv. Jag kunde inte hitta någon forskning inom området och valde därmed att anpassa min forskning för att fylla den forskningsluckan. LÄS MER

 2. 2. Meröppet på Färjestadens bibliotek: hur används biblioteksrummetunder meröppet?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jens Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Meröppet; Färjestadens bibliotek; intervjustudie; folkbibliotek; bibliotekarie; användare; the four spaces;

  Sammanfattning : This thesis is about the Färjestadens librarys users in a self-service libraries. Färjestadens library is a public library in Öland a island in the Balticsea in Sweden. The library moved to new facilities in April 2016. LÄS MER

 3. 3. Demokratifrämjande arbete? : En studie av programverksamheten på Stadsbiblioteket Göteborg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Annika Stengard; [2019]
  Nyckelord :Democracy; Public Libraries; Events; Accessibility; Demokrati; Folkbibliotek; Program; Evenemang; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : This master’s thesis aims to discover how the Gothenburg City Library works to foster a democratic society, thus fulfilling one of the main requirements set by the Swedish library law. The study will analyse how the library interprets its democratic mission by focusing on three theories of democracy: representative democracy, participatory democracy and deliberative democracy. LÄS MER

 4. 4. ”Våra sista demokratiska vardagsrum” : En diskursanalys av folkbiblioteks driftsform i svensk mediedebatt hösten 2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robert Ekberg; [2019]
  Nyckelord :folkbibliotek; privatisering; driftsform; diskursanalys; debatt; media; bibliotek; diskursteori;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how perceptions of the public libraries’ operational mode are expressed in the media debate in the autumn of 2018. The 31 articles analyzed were retrieved from Swedish daily newspapers and Internet news sites. LÄS MER

 5. 5. ”En del av biblioteket är just berättelsen" : Barnbibliotekariers läsfrämjande aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Izabelle Zeijlon; Molly Friberg; [2019]
  Nyckelord :reading promotion activities; digital media; public library; children’s librarian; läsfrämjande aktiviteter; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how children's librarians at public librarieswork to promote reading towards children between the ages of 8-12 and to see if theirreading promotion only consists of printed fiction. The research questions for the thesisare the following: • How do the children's librarian conduct their reading promotion work? • How do children's librarians use different kinds of media in the readingpromotion work? • Which methods do children's librarians use in the reading promotion work? The purpose has been achieved and the research questions has been answered throughresearch interviews with children's librarians who work at public libraries. LÄS MER