Sökning: "folkbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 1010 uppsatser innehållade ordet folkbibliotek.

 1. 1. Folkbibliotekariens arbete med fokus på digital delaktighet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :David Borgstedt; Njomza Selimi; [2023]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digitalisering; digitala klyftan; digitalt utanförskap; digital delaktighet; digital litteracitet;

  Sammanfattning : The development of digitalisation in society has contributed to the library facing new assignments in the work with digital participation. The demand for digital competence among library staff is increasing in order to pursue digital inclusion at the library. LÄS MER

 2. 2. Böcker, möblering, och beteenden : En studie om stök och bibliotekens spatiala påverkansmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Elsa Österberg; [2023]
  Nyckelord :Library; Public librarians; Correctional services; Prison librarians; Library users; Spatiality; Behaviors; Ideal type; Heterotopia; Panopticon; Panopticism; Disorderly behavior; Bibliotek; Folkbibliotekarier; Kriminalvård; Fängelsebibliotekarier; Biblioteksanvändare; Rumslighet; Beteenden; Idealtyp; Heterotopi; Panoptikon; Panopticism; Stök;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis deals with how the spatiality of libraries can correlate with instances of disorderly user behaviors. The fact that public libraries are among the types that are most prone to disorder, while Kriminalvården’s (the Swedish correctional service’s) librarians rarely experience similar problematic behaviors, could be said to illustrate a balancing act between anarchy and a manic need for control; where the most ideal compromise is, is based both upon personal values and the situation at hand. LÄS MER

 3. 3. Hur uppfattas folkbibliotekariernas kompetenser? : En intervjustudie ur både folkbibliotekariernas samt användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Victoria Alfredsson; Tove Alström Johansson; [2023]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Kompetens; Användare; Folkbibliotekarier; Positioneringsteori; Folkbiblioteksanvändare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to see how users of the public library positions librarians with their competencies and to compare this to librarians' own thoughts about their competencies. The research questions were as follows 1) How do the public librarians, who participated in our study, view their competencies? 2) How do users, who participated in our study, view the competencies of public librarians? 3) Are there any similarities or differences between the users and the librarians views about the public librarians competencies? The method is semi-structured interviews with six librarians and five users. LÄS MER

 4. 4. Brottsförebyggande urban design på bibliotek

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maria Hrnjez; [2023]
  Nyckelord :CPTED; Public library; Situational crime prevention; Criminals; Criminal acts; CPTED; Bibliotek; Situationell brottsprevention; Brottsutövare; Brottsliga handlingar;

  Sammanfattning : I denna rapport genomfördes en studie på fem folkbibliotek* i Stockholmsregionen, där bibliotekensomgivning och deras inre fysiska miljö undersöktes. Studien utfördes genom att besöka biblioteken där enbesiktning utfördes med hjälp av ett protokoll skapat utifrån teoretiska principer om situationellbrottsprevention och Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). LÄS MER

 5. 5. ”…att biblioteket är en plats där inget sparas” : en intervjustudie om dataveillance och personlig integritet på folkbibliotek

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anton Carlander Borgström; [2023]
  Nyckelord :dataveillance; personlig integritet; folkbibliotek; publika datorer; big data; digital litteracitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the ways in which relevant personnel view dataveillance and user privacy, in the context of providing internet access via desktop computers at public libraries. Two research questions are put forth: 1. ”In what ways do relevant personnel engage with user privacy, in relation to dataveillance?” and 2. LÄS MER