Sökning: "folkbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 733 uppsatser innehållade ordet folkbibliotek.

 1. 1. Meröppet på Färjestadens bibliotek: hur används biblioteksrummetunder meröppet?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jens Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Meröppet; Färjestadens bibliotek; intervjustudie; folkbibliotek; bibliotekarie; användare; the four spaces;

  Sammanfattning : This thesis is about the Färjestadens librarys users in a self-service libraries. Färjestadens library is a public library in Öland a island in the Balticsea in Sweden. The library moved to new facilities in April 2016. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotek och hållbart nätklimat: : En kvalitativ studie om hur folkbibliotekets ansvar och arbete med att förespråka hållbart nätklimat uppfattas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Marchione; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; digitalisering; hållbart nätklimat; demokrati; yttrandefrihet; socialt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Digitalization is spreading wide throughout society. The open, and free, internet equals new possibilities – but also difficulties regarding freedom of speech and development of democracy. LÄS MER

 3. 3. ”Folkbibliotekets demokratiska uppdrag” : En idéanalytisk studie av fyra kommunala biblioteksplaner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rose-Marie Herbertsson; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; demokrati; demokratiuppdrag; biblioteksplan; idé;

  Sammanfattning : The fact that the public libraries have a democratic mission is considered to be of course. How is it expressed in municipal library plans that are political documents at municipal level? With this essay, the ambition is to find out how ideas about the public libraries democracy mission are expressed and how they relate to theories of democracy. .. LÄS MER

 4. 4. Biblioteksplaner för effektivitet eller legitimitet? : En kvalitativ dokumentstudie av tio folkbiblioteks biblioteksplaner ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kate Visonj; [2019]
  Nyckelord :Biblioteksplaner; organisationsteori; folkbibliotek; legitimitet; organisatorisk effektivitet; styrdokument; publika aktiviteter; programverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the discussion on the use of library plans in public libraries in Sweden. Library plans were made mandatory 15 years ago, and the thesis’ aim is to further our knowledge about whether or not library plans of public libraries in Sweden are being used as an instrument of effectiveness or as something else. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek bortom regnbågen : Analys av HBTQ-certifierade folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Falkman; [2019]
  Nyckelord :HBTQ-certifiering; folkbibliotek; RFSL;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to comprehend RFSL’s concept of LGBTQ-certification, and how different public libraries all around Sweden perceive this certificate and later on applies it to their actual work. Also, my thesis will examine the ways in which RFSL’s certification and education is portrayed by the libraries referred to. LÄS MER