Sökning: "folkbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 911 uppsatser innehållade ordet folkbibliotek.

 1. 1. ”Biblioteket är inte en mötesplats” : Folkbibliotekens programverksamhet under Covid-19 pandemin och om vad de kvardröjande konsekvenserna kan bli.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sebastian Lundin; [2022]
  Nyckelord :folkbibliotek; program; programverksamhet; Covid-19; digitalisering; mötesplats; Four-spaces; mål.;

  Sammanfattning : In 2020 a global pandemic began that affected libraries around the world. Due to government restrictions public libraries in Sweden were greatly limited in their operations. Within the public libraries' program activities, the amount of activities was halved. LÄS MER

 2. 2. Strategiska frågetecken : De kommunala remissvaren till förslaget till nationell biblioteksstrategi och folkbibliotekets roll i samtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Henning Ewald; [2022]
  Nyckelord :Folkbibliotek; bibliotekspolitik; kommunpolitik; Sverige; legitimitet;

  Sammanfattning : In the spring of 2019 a proposal for a new national library strategy, The treasure trove of democracy, was handed over to the Swedish government. In this study the municipal response to this document is analyzed from a legitimacy perspective with a focus on the role of the Swedish public library today. LÄS MER

 3. 3. Vulnerabilitetsdiskurserna : En diskursanalys av biblioteksplaner gällande retoriken kring social exkludering, digitalt utanförskap och prioriterade grupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Inga Akraka; Johanna Jogefält; [2022]
  Nyckelord :diskursanalys; diskurs; biblioteksplaner; utanförskap; social exkludering; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen the knowledge of how the rhetoric surrounding social exclusion, digital exclusion and prioritized groups are expressed in the strategic documents, library plans, written by and for ten public libraries in Sweden. This since a necessity for the public library to think in social terms has been expressed. LÄS MER

 4. 4. Inköpsförslag : en kvalitativ studie av hur inköpsförslag hanteras på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amy Mason; [2022]
  Nyckelord :inköpsförslag; folkbibliotek; urval; censur; kvalitet; fri åsiktsbildning; användarinflytande;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to investigate how librarians at Swedish public libraries handle purchase proposals from patrons. The thoughts and reflections on intellectual freedom in relation to selection, quality and the issues the librarians face in this process was studied through semi-structured interviews with six librarians responsible for acquiring purchase proposals. LÄS MER

 5. 5. “Biblioteken har fortfarande begränsningar och är just nu inte en mötesplats” : En jämförelse av Facebookanvändning på bibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolina Göransson; [2022]
  Nyckelord :Facebook; folkbibliotek; akademiska bibliotek; sociala medier; four spaces model; komparativ studie;

  Sammanfattning : This study investigated what Swedish public and academic libraries expressed on their Facebook pages. This study looked at similarities and differences between public and academic libraries through the lens of the Four spaces model by Jochumsen et al. (2012). Data was collected from three public and three academic libraries’ Facebook posts. LÄS MER