Sökning: "folkbiblioteket"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet folkbiblioteket.

 1. 1. Datorplatser och it-hjälp på folkbiblioteket : En diskursanalys av digital delaktighet i biblioteksplaner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Matilda Granberg; [2019]
  Nyckelord :Digital divide; Digital Inclusion; Digital Literacy; Public Libraries; Discourse Analysis; Digitala klyftan; digital delaktighet; digital kompetens; folkbibliotek; diskursanalys;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this study is to investigate how digital inclusion is constructed in Swedish library plans. LÄS MER

 2. 2. Med kunskap i centrum: En studie med metodtriangulering om relationen mellan biblioteksplaner och icke-användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alice Mohlin; [2019]
  Nyckelord :Library; Public library; Library developing plans; Non-users;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks relationen mellan biblioteksplaner och folkbibliotekets icke-användare med hjälp av en metodtriangulering. Syftet med studien är att skapa en större förståelse för varför icke-användare avstår folkbiblioteket, samt att peka ut vilka specifika användaranpassade utvecklingsområden beskrivna i biblioteksplanerna som kan prioriteras baserat på anledningarna till varför icke-användarna avstår. LÄS MER

 3. 3. FOLKBIBLIOTEKET SOM PLATS : EN STUDIE OM SYMBOLVÄRDE OCH DET FRIA OFFENTLIGA RUMMET

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofie Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kulturgeografisk kvalitativ studie och analys om folkbiblioteket som plats. Uppsatsens geografiska avgränsning är Örebro län. I arbetet har tre kommuner i Örebro län varit i fokus: Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Tre bibliotekarier och ett flertal samhälls-planerare har blivit intervjuade i olika omfattning. LÄS MER

 4. 4. Bibliotekariers uppfattningar om folkbiblioteket som en plats för integration av nyanlända barn och unga : En intervjustudie

  Master-uppsats,

  Författare :Emma Andersson; [2018]
  Nyckelord :Folkbibliotek; integration; nyanlända; The four spaces; bibliotekarier; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to develop new knowledge of how librarians view the public library as a place for integration of immigrant children and young people. Five librarians, from five different libraries were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Varför behövs folkbiblioteket? En diskursanalys av en partsinlaga

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Sjögren; [2018]
  Nyckelord :folkbibliotek; diskurs; diskursanalys; kulturpolitik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify and describe how the public library in Sweden is being argued for, according to the public debate. Why do we need the public library and in what way is it unique? What functions are being expressed as vital for the public library? What discourses are being expressed about the public library? These questions are answered by doing an discourse analysis of the book ”Folkbibliotekens framtid?” [The future of the public library?] (2010), edited by Roland Eliasson, where 19 persons closely connected to the library are interviewed. LÄS MER