Sökning: "folkbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet folkbildning.

 1. 1. TBV och ABF i Hagfors-Uddeholm : En inblick i den värmländska bruksorten Hagfors folkbildningsväsende under perioden 1953-1954

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Felix Ringmyr; [2019]
  Nyckelord :Studiecirklar; Hagfors; Uddeholm; Utbildning; folkbildning; 1953; 1954;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 3. 3. Självstyrt lärande på arbetsplatsen : En fallstudie om nyckelpersoners lärande i ett studieförbund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ajla Dizdarevic; Therese Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Self-directed learning; Framework for self-directed learning; Key employee; Adult educational association; Adult education; Självstyrt lärande; Villkor för självstyrt lärande; Nyckelperson; Studieförbund; Folkbildning;

  Sammanfattning : Samhällets förväntningar på anställdas ständiga utveckling och behov att stå ut på arbetsmarknaden har ökat betydelsen av individers självstyrda lärande. Syftet med studien är att skapa större förståelse för självstyrt lärande och dess villkor för nyckelpersoner, det vill säga anställda som är ensamma om att utföra sitt arbete inom sin arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Bilder av bildning : En studie om folkbibliotekets mål att främja intresset för bildning

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Bildning; folkbibliotek; bibliotekslagen;

  Sammanfattning : Since a few years back, the term Bildung seems to be having a renaissance in Sweden, and it furthermore, in the new Swedish Libraries Act 2013, became an objective for the libraries to “promote interest in Bildung”. As the act neither defines the term Bildung nor describes how the libraries are to promote interest in it, the purpose of this study is to examine this objective. LÄS MER

 5. 5. KUNSKAPSTÖRST, KULTURKÄRLEK, OCH FYLLANDET AV KLYFTOR : Initiativ i folkbiblioteksfrågan i Sverige kring sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joel Ottosson; [2017]
  Nyckelord :folkbibliotek; bibliotekshistoria; diskursanalys; folkbildning; organiserad kapitalism; social integration;

  Sammanfattning : This qualitative discourse analysis examines the way in which the state’s intervention in issues concerning the public library in Sweden is depicted before the establishment of said institution, and more spefically during the years 1898 to 1903. The general aim of said analysis is to act as a kind of balance to the prevailing representation of the public library as an altogether democratic institution. LÄS MER