Sökning: "folkflöjt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet folkflöjt.

 1. 1. Mästaren och Kim : berättande, skådespelande och blockflöjtsspel

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Kim Persson; [2017]
  Nyckelord :Blockflöjt; folkflöjt; stand up teater; berättande; folkmusik;

  Sammanfattning : The Master and Kim - Artistic Research Projects that concern questions about musical narration. How can a single person with a flute on an empty scene create a daring and entertaining storytelling? A story that moves freely between realism and stylization. LÄS MER

 2. 2. Examensarbete - Blockflöjt : examenskonsert: ”Och sen kom blockflöjten – Saliga äro de flöjtspelande, ty de skola besitta jorden” & Stilanalys: ”Olof Jönsson - spel på Härjedalspipa”.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Kim Persson; [2015]
  Nyckelord :Blockflöjt; härjedalspipa; folkflöjt; spaltflöjt; folkmusik; Olov Jönsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER