Sökning: "folkhälsa sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden folkhälsa sjuksköterska.

 1. 1. Att främja livsstilsförändring hos patienter inom primärvården : sjuksköterskors upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Degerman; Åsa Fors; [2020]
  Nyckelord :Livsstilsförändring; omvårdnad; sjuksköterska; primärvård; fokusgruppsintervjuer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Sverige har globalt sett en god folkhälsa men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Primärvården har ett stort ansvar när det kommer till det förbyggande arbetet kring livsstilsrelaterade sjukdomar, och sjuksköterskor har en ledande roll i den hälsofrämjande omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. En hotad omvårdnad? : Sjuksköterskans arbete under hotbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Bassam Albarkawi; Sebastian Tallroth; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnad; Sjuksköterska; Somatisk vård; Hot; Litteraturstudie; Arbetsplatsrelaterat våld WPV ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på sjukhus är ett växande problem både i Sverige och globalt. Vad händer med omvårdnaden när detta sker och hur påverkas de som arbetar med vård när hoten kommer in på avdelningarna?  Syfte: Belysa hur omvårdnaden och sjuksköterskans situation påverkas när sjuksköterskan som arbetar i somatisk vård arbetar under hotbild. LÄS MER

 3. 3. Ögat ur fokus : Kommunsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad till äldre vårdtagare med ögonsjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Gustafsson; Malin Petersson; [2016]
  Nyckelord :Health; municipal health care; nurse; elderly patients; eye disease; Hälsa; kommunal hälso- och sjukvård; sjuksköterska; äldre vårdtagare; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : I och med en förbättrad folkhälsa och därmed en livslängd som tilltar ökar förekomsten av åldersrelaterade ögonsjukdomar. Forskning har visat att sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård inte uppmärksammar synnedsättning i någon större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Vård- och omsorgsdidaktisk kommunikation med hjälp av interaktiva medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Monica Rosqvist; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation: IKT: Hälsovetare och Sjuksköterska: Folkhälsa: Sjukvårdsupplysning: Pedagogiskt ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner och landsting har fått i uppdrag att starta projekt för att nationen skall bli ledande i IT i ett kommande informations- och kunskapssamhälle. Inom vården används tekniska hjälpmedel alltmer för övervakning i hemmet och internet används för dokumentation, vårdplanering, rådgivning mm. LÄS MER

 5. 5. Vad är god omvårdnad? : ur ett sjuksköterskeperspektiv på en ortopedavdelning – en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jessica Gertsson; Amanda Klasson; [2008]
  Nyckelord :nursing caring; nurse; orthopaedic; qualitative; pain; Omvårdnad omsorg; sjuksköterska; ortopedi; kvalitativ; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teorier i omvårdnad har beskrivits av många omvårdnadsforskare. Sjuksköterskeprofessionen är tvärvetenskaplig. Huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad och stödämnen i professionen kan vara biomedicin och folkhälsa. Det akademiska ämnet omvårdnad är professionsneutralt. LÄS MER