Sökning: "folkhälsa vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden folkhälsa vårdvetenskap.

 1. 1. Psykiatrisk diagnos- ett hinder inom icke-psykiatrisk vård? : ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mona Behnejad; Åsa Beirup; [2020]
  Nyckelord :Icke-psykiatrisk; Patientperspektiv; Patientupplevelser; Psykiatrisk diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsa är ett multidimensionellt begrepp som innefattar såväl fysisk som psykisk hälsa och är det centrala begreppet inom vårdvetenskap så väl som målet för den svenska hälso- och sjukvården. Globalt sett så står psykisk ohälsa för uppemot 30 procent av världens ickedödliga sjukdomsbörda och den psykiska ohälsan är ett av de snabbast växande hoten för folkhälsa i världen. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieungdomars delaktighet och hälsa : en tvärsnittsstudie baserad på befolkningsenkäten Liv och hälsa ung i Uppsala län

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Vesterlund; [2016]
  Nyckelord :public health; adolescent health; social participation; social determinants of health; folkhälsa; ungdomars hälsa; delaktighet; hälsans bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Inflytande och delaktighet utgör det första målområdet i svensk folkhälsopolitik och anses vara grundläggande för människors hälsa. Sambandet mellan delaktighet och hälsa är etablerat, men framför allt bland vuxna. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan arbetsgivare och företagshälsovård : Kvalitativ studie om orsaker för varför arbetsgivare köper tjänster från företagshälsovård.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Occupational health care; public health; occupational health; Företagshälsovård; folkhälsa; arbetshälsa;

  Sammanfattning : Folkhälsoarbetets nationella mål är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för folkhälsan genom att människor påverkas av arbetsförutsättningar samt balansen mellan arbete och privatliv. LÄS MER

 4. 4. Homosexuellas erfarenheter av vårdpersonalens bemötande : en pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Linn Karlsson; Caroline Torstensson; [2015]
  Nyckelord :discrimination; healthcare; homosexual; public health; treatment; bemötande; diskriminering; folkhälsa; homosexuell; hälsovård.;

  Sammanfattning : Det har visats att homosexuella har sämre hälsa än övriga befolkningen, en bidragande orsak är diskriminering. Mer än en tredjedel av vårdpersonalen i Sverige skulle avstå från att vårda homosexuella om de fick valet. Syftet var att beskriva homosexuellas erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid kontakt med hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet på recept (FaR) : Möjligheter och svårigheter i distriktssköterskans förebyggande arbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sara Forsberg; Catarina Skoglund; [2014]
  Nyckelord :Motivational Interview; distriktssköterska; folkhälsa; hälsoförebyggande metoder; fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : I dagens samhälle rör sig människor allt mindre och detta är negativt för folkhälsan. Inaktivitet under en längre tid ökar risken att drabbas av bland annat hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och cancer. LÄS MER