Sökning: "folkhälsomålen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet folkhälsomålen.

 1. 1. Välmående chefer skapar välmående arbetsplatser : En kvalitativ studie om chefers hälsofrämjande arbete för medarbetare och sig själva.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Andersson; Jonna Helmersson; Tova Skantz; [2019]
  Nyckelord :Health factors; health promotion tools; KASAM; Manager s health; workplace learning.; Chefers hälsa; friskfaktorer; hälsofrämjande verktyg; KASAM; lärande på arbetsplatsen.;

  Sammanfattning : Människors hälsa är viktigt vilket syns tydligt i forskning samt i de folkhälsomål som är uppsatta för Sveriges folkhälsoarbete. Ett utav folkhälsomålen innefattar arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. På arbetsplatsen finns olika faktorer som påverkar vår hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Tove Janzon; [2018-06-19]
  Nyckelord :Unga kvinnor; långtidsverkande preventivmedel; preventivmedelsrådgivning; informationskällor; hälsoeffekter; Young women; long-acting reversible contraceptives; contraceptive counselling; information sources; health effects;

  Sammanfattning : Introduction: Despite fair access to free or subsidised contraception as well as contraceptive counselling, a disproportionally large amount of young Swedish women seek abortion every year. Research shows that use of long-acting reversible contraceptives (LARC) such as the implant, IUD or IUS is a good means to curb the frequency of unintended pregnancies. LÄS MER

 3. 3. ”… Det känns som att djuren förstår mig så bra… alltså de dömer ju inte en som människor kan göra...” : En narrativ studie om tre kvinnor med utvecklingsstörning och deras upplevelser och erfarenheter av djurens hälsofrämjande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Djurterapi; utvecklingsstörning; hälsofrämjande effekter; socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att belysa vilka hälsofrämjande effekter djur har på människor med en utvecklingsstörning. För att ta reda på detta intervjuades tre kvinnor  med livsberättelseforskning som metod. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande kostarbete i Kungsbacka

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linn Eriksson; [2013-06-25]
  Nyckelord :Delaktighet; enkätundersökning; hälsofrämjande arbete; kost; Kungsbacka kommun;

  Sammanfattning : Med stöd av Precede-Proceed-modellen syftar denna studie till att kartlägga invånarnas intresse för ett kommunalt hälsofrämjande kostarbete i Kungsbacka kommun. Utgångspunkt finns i de nationella folkhälsomålen såväl som i Kungsbacka kommunfullmäktiges prioriterade mål för demokrati och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Fysisk planering ur ett folkhälsoperspektiv – fallstudie i Hjo

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Bodil Lorentzon; [2012]
  Nyckelord :Folkhälsa; folkhälsomålen; barnkonventionen; fysisk planering; fysisk aktivitet; aktiv transport; grönstruktur; övervikt; Public health; public health objectives; the Convention on the rights of the child CRC ; spatial planning; active transport; green ;

  Sammanfattning : Hur samverkar de nationella folkhälsomålen med fysisk planering, och på vilket sätt kan folkhälsomålen beaktas för att förbättra förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet hos barn? Denna studie är en fallstudie i Hjo kommun. Studien tar utgångspunkt i kommunens folkhälsoproblematik som visar att det finns en hög förekomst av övervikt hos barn. LÄS MER