Sökning: "folkhälsomyndigheten"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet folkhälsomyndigheten.

 1. 1. Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården : - en empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Britt-Louice Vince; Linda Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Primary care; compliance; hygiene routines; district nurses and health- related infection; Primärvård; följsamhet; basala hygienrutiner; distriktssköterska och vårdrelaterad infektion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Basal hygien och vård (SOSFS 2015:10) rekommenderas hur basala hygienrutiner bör efterföljas i hälso- och sjukvården. Brister i hygienrutinerna kan leda till smittspridning med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens som följd. LÄS MER

 2. 2. ”Om alla tar sitt ansvar så kommer vi tillsammans att klara den här krisen” : En kritisk diskursanalys om framställningen av Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Sahlström; Linn Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Diskurs; Corona; Covid-19; Massmedia; Myndigheter; Pandemi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur massmedia, myndigheter och hur allmänheten konstruerar bilden av Covid-19-pandemin. Studien baseras på 31 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter digitala plattformar samt på sju stycken myndighetstexter från Regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. LÄS MER

 3. 3. Riskuppfattningar under en rådande pandemi - en kvantitativ enkätundersökning av vilka faktorer som påverkar svenskars riskuppfattningar under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnéa Johagen; Linnea Åberg; [2020]
  Nyckelord :Keywords: riskperception; risk communication; strategic risk communication; haz-ard; outrage; trust; general trust; specific trust; risk society; digitalization; digital media Nyckelord: riskuppfattning; riskkommunikation; strategisk riskkommunikation; hazard; förtroende; generellt förtroende; specifikt förtroende; risksam-hället; digitalisering; digitala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Risk perceptions during a current pandemic At this moment in time (may 2020), Sweden is in the midst of a pandemic by reason of the coronavirus. Folkhälsomyndigheten, the Swedish public health authority, is facing a challenge in communicating about the risk when the general public's perceptions of risk are formed by a variety of factors. LÄS MER

 4. 4. In the eye of the storm : En kvantitativ studie om regioners kriskommunikation under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Nordin; Moa Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Krishantering; Situational Crisis Communication Theory; Pandemi; Coronavirus;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 verifierades ett nytt coronavirus som kan smitta människor. Viruset identifierades i staden Wuhan, Kina och smittspridningen förmodas komma från ett djur på en marknad som överförts till en människa. LÄS MER

 5. 5. Motivationens betydelse för lyckad kostförändring vid viktnedgång : En kvalitativ intervjustudie över individuella förändringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Katarzyna Murawiak; Mia Wijk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Antalet överviktiga människor har ökat i Sverige och Folkhälsomyndigheten har bekräftat att vi idag har över 50 procent med övervikt eller fetma. Syftet med studien var att undersöka vad motivationen har varit för olika individer som lyckats med viktnedgång vid kostförändring och vilka hinder de haft på vägen, samt att ta reda på vilka emotionella faktorer som påverkat den processen. LÄS MER