Sökning: "folkhälsopolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet folkhälsopolitik.

 1. 1. Främjande av folkhälsan i Sverige : Riksdagspartiernas visioner och arbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Amanda Backlund; [2019]
  Nyckelord :public health; health prevention; health promotion; Swedish political parties; qualitative survey; folkhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; riksdagspartier; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en ökad medellivslängd och en minskning av förtida dödlighet betraktas hälsan som god bland befolkningen i Sverige. Det finns dock ett behov av att adressera insatser mot exempelvis psykisk ohälsa, ojämlikhet i hälsa, kostvanor och stillasittande. LÄS MER

 2. 2. Ett ökat valdeltagande för en förbättrad folkhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att öka valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emelie Carlberg; Carolin Johansson; [2018-01-04]
  Nyckelord :Politisk delaktighet; valdeltagande; intervention; folkhälsa; Political participation; voter turnout; intervention; public health;

  Sammanfattning : Background. Community participation and influence in society are target areas for public health policy in Sweden. This participation may be assessed in terms of political voting. In Sweden participation in elections generally is high, however varies between communities, municipalities and population groups. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en arbetsplatsbaserad hälsosatsning på kommunala förvaltningar i Blekinge : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sandehag Jannie; Nilsson Malin; [2018]
  Nyckelord :Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Hälsa på arbetsplatsen; Livsstilsintervention;

  Sammanfattning : Inledning: Regeringens folkhälsopolitik syftar till att förmedla kunskap och insikt vilket gör det möjligt för människor att kunna utveckla de färdigheter som krävs för en hälsosam livsstil. När det gäller förändringar på den egna livsstilen behöver man investera tid och resurser för att uppnå sina mål. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars delaktighet och hälsa : en tvärsnittsstudie baserad på befolkningsenkäten Liv och hälsa ung i Uppsala län

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Vesterlund; [2016]
  Nyckelord :public health; adolescent health; social participation; social determinants of health; folkhälsa; ungdomars hälsa; delaktighet; hälsans bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Inflytande och delaktighet utgör det första målområdet i svensk folkhälsopolitik och anses vara grundläggande för människors hälsa. Sambandet mellan delaktighet och hälsa är etablerat, men framför allt bland vuxna. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av skolidrotten : En kvalitativ studie på flickor i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nyman Frida; [2016]
  Nyckelord :Girls experiences; Physical activity; Health promotion; School sports; Qualitative method; Health inequalities; Flickors upplevelser; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande arbete; Idrott i skolan; Kvalitativ metod; Ojämlikhet i hälsa;

  Sammanfattning : Hälsofrämjande arbete inom området fysisk aktivitet kan bidra till flertalet hälsovinster. Att Sverige ska prioritera arbete för att minska ojämlikhet i hälsa, främja fysisk aktivitet samt inrikta insatser mot målgruppen barn och unga beskrivs i ”Regeringens proposition En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110”. LÄS MER