Sökning: "folkhögskola"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet folkhögskola.

 1. 1. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 2. 2. Ensembleundervisning på kulturskola och folkhögskola : Observationer av två ensemblelärares arbete genom ett kulturpsykologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jacob Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Ensemble; ensembleundervisning; folkhögskola; kulturskola; kulturpsykologisk teori; kulturella verktyg; musikkulturella verktyg;

  Sammanfattning : Som snart färdigutbildad gitarr- och ensemblelärare med inriktning mot gymnasiet har jag genomgått många år av ensembleundervisning i flera olika skolformer. Mina första erfarenheter av ämnet fick jag i kulturskolan under barndomen och senare fortsatte ensembleundervisningen på gymnasium och folkhögskola. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityd till dialekter : –  en kvantitativ och kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jakob Hammarlund; [2018]
  Nyckelord :Attityd; dialekt; fenomenografi;

  Sammanfattning : Min uppsats behandlar elevers attityd till dialekter. Den bygger på en enkätundersökning där enkäter har distribuerats till en gymnasieskola i Örebro och en folkhögskola i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Pentatonik för gitarrister : en studie av gitarristers pentatoniska förkunskaper inom högre musikutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Peter Nylander; [2018]
  Nyckelord :Guitar; pentatonic; improvisation; jazz; college of music; Gitarr; pentatonik; improvisation; jazz; musikhögskolor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gitarrlärares syn på studenters förkunskaper inom pentatonik då de börjar inom högre musikutbildning. Metoden för studien bygger på kvalitativa intervjuer av tre erfarna gitarrpedagoger med flera decennier bakom sig inom högskola och folkhögskola. LÄS MER

 5. 5. Biskop Jonzon och kyrkoherden för samer - En studie av bakgrunden för tjänsten som kyrkoherde för samerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Olof Granstedt; [2018]
  Nyckelord :Bengt Jonzon; Bo Lundmark; Indigenous People; Pastor Lapponum; Pastor Pastorum; Pastoral Care; Sami sermon; Vernacular Languages; Vicar for Sami people; Ursprungsbefolkning; Kyrkoherde för samer; Samernas kyrkoherde; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In Sweden the Sami people is a national minority of indigenous people. Traditionally they are living in northern Sweden but can be found all over the country. The Church of Sweden has a long tradition of giving church services using the native Sami language in the Swedish part of Sapmi, the Sami people name of their land. LÄS MER