Sökning: "folkhögskolerektor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet folkhögskolerektor.

 1. 1. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 2. 2. Scener ur ett ledarskap : Hur konstrueras en folkhögskolerektor?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hans-Åke Höber; [2017]
  Nyckelord :Folk high school; leadership; context; School-code; discourse; institutional logic.; Folkhögskola; ledarskap; kontext; kod; diskurs; institutionell logik;

  Sammanfattning : School leadership and the principal’s important role in implementing national goals, efficiency in economy and administration and school development has gained increasingly interest the last decade. Both among politicians and researchers we find a lot of suggestions what kind of leadership is the most efficient to raise standards and solve the problems of decreasing student results and an increasing inequality between schools. LÄS MER