Sökning: "folkliga spelstilar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden folkliga spelstilar.

 1. 1. Folkmusiken på musikskolan, då, nu och imorgon. Vilka metoder använder fiolpedagoger i sin folkmusikundervisning på musikskolan?

  L3-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gustaf Melén; [2009]
  Nyckelord :fiolspel; folkliga spelstilar; instrumentallärare; instrumentalpedagogik; musikskolor; instrumental folkmusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framväxten av folkliga spelstilar på gitarr, mandola och bosoki i svensk låtspelstradition under 1980-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Hållbus Totte Mattsson; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbus Totte Mattsson: Framväxten av folkliga spelstilar på gitarr, mandola och bosoki i svensk låtspelstradition under 1980-talet. - Uppsala: Musikvetenskap, 2000. C-uppsats (60 p). LÄS MER