Sökning: "folkligt"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet folkligt.

 1. 1. Alfvén & Enescu: Ett folkligt receptionsresultat. Den traditionella kulturen i dagens Västeuropa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

  Författare :Marigona Jusufi; [2020]
  Nyckelord :Musicology; musikvetenskap; George Enescu; Hugo Alfvén; folkmusik; folk music; konstmusik; classical music; rapsodi; rhapsody; litteratur; literature; Sverige; Sweden; Rumänien; Romania; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Romanian political and musical history is a complex and intense story that has undergone a major change during the 20th century with composers such as George Enescu and political events such as Romanian Revolution, 1989. Folk traditions and songs have for a long time been an essential part of the country’s identity, and through Enescu’s two rhapsodies and a music-pedagogical children’s book - “Alfvén & Enescu: i musikogen” - Romania has taken a step closer to the western world, with emphasis on Sweden, and with folklore as the core between them. LÄS MER

 2. 2. Hur ser man om något är fint eller fult? - Ett undersökande arbete om finkultur och fulkultur inom scenområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Roslund; [2019-10-08]
  Nyckelord :Finkultur; fulkultur; populärkultur; gestaltning; fint; fult; musikal; opera; buskis; folkligt; smak; fördomar; genrer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att undersöka begreppen finkultur och fulkultur eftersom jag har varit nyfiken på de begreppen under många år. Jag har tagit reda på vad begreppen betyder och vad de har för ursprung och sen intervjuat tre scenkonstnärer som arbetar brett inom sina respektive områden. LÄS MER

 3. 3. Folkstyre utan folkligt deltagande? - En komparativ fallstudie mellan valdeltagandet i EU och USA.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Thurfjell; Louise Årebäck; [2019]
  Nyckelord :EU; USA; valdeltagande; federationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar lågt valdeltagande i stora federationer, där vi valt att jämföra presidentvalet i USA med Europaparlamentsvalet i EU under två respektive tjugoårsperioder. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som berör olika valsystems mekaniska och psykologiska effekter, hur väljare och politiker prioriterar val genom att klassificera dem som primära och sekundära samt ett eget teoretiskt antagande om att upplevd distans mellan medborgare och beslutsfattare har en påverkan på valdeltagande. LÄS MER

 4. 4. Kommunala aktörers synsätt på begreppet integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Michelle Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Integration;

  Sammanfattning : Integration är ett aktuellt ämne både inom politiska debatter och civilsamhället som stort. Enligt Dahlstedt & Neergaard (2013) handlar diskussionen om Europa och Europeiska unionen i dagsläget på ett eller annat sätt om just flyktingar och migranter, samt framväxten av och framgångar för högerextrema partier. LÄS MER

 5. 5. Lärarperspektiv på läsförståelseundervisning med fokus på utveckling av förståelseprocesser : En jämförande intervjustudie mellan svenska och ryska lärare verksamma i grundskolans fjärde år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Permjakova; Lena Ignérus; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelseundervisning; läsförståelse; förståelseprocesser; årskurs 4; läsförståelsesvårigheter; förebyggande och stödjande insatser;

  Sammanfattning : Enligt internationella kunskapsmätningar i läsförståelse, PIRLS, har svenska resultat varit dalande under några år i jämförelse med andra europeiska länders resultat. I den senaste PIRLS - mätningen såg resultaten ut att ha planat ut något och antyda uppgång. LÄS MER