Sökning: "folklore"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet folklore.

 1. 1. Brukshästkörning som immateriellt kulturarv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Virtanen; [2021-06-21]
  Nyckelord :Work horse; draught horse; intangible cultural heritage; immateriellt kulturarv; arbetshäst; kulturvård; brukshästkörning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Kuslig eller gullig? : Barnboksgestaltning av tjuvmjölkande harar ur folktron

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristin Walkhed; [2021]
  Nyckelord :Folksagor; Immateriella kulturarv; Karaktärsdesign; Mjölkharar; Co-design;

  Sammanfattning : Problemområdet för den här studien handlar om vilka särmärken eller attribut målgruppen (barn mellan ca 5 - 13) föredrar hos ett magiskt folktroväsen, mjölkhare. Känt från bland annat medeltida kyrkomålningar av Albertus Pictor. Arbetsmetoden har i studien varit bildanalys av ikonologisk karaktär. LÄS MER

 3. 3. Spela en fiddel : En kreativ studie av folklorkaraktärer inom Terry Pratchetts Skivvärld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jenny Lindberg Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Terry Pratchett; Näcken; folklore; sagor; magisk musik;

  Sammanfattning : This essay is a creative study of how characters are depicted in Terry Pratchett’s Discworld, based on three novels of Pratchett, translated to Swedish: Häxor i Faggorna (1994), Svinvinternatt (2005), and Levande musik (2001). The creative part will be a short story written by me, where I put the well-known character Näcken from Swedish folklore into Pratchett’s imaginary world Discworld. LÄS MER

 4. 4. Den halländska bingetraditionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Mia Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Bingeknitting; Knitting; craft; intangible cultural heritage; Binge; bingestickning; stickning; hantverk; immateriellt kulturarv; kulturvård; Halland;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den halländska bingetraditionen från 1600-talet fram till idag. Binge är ett halländskt ord för att sticka, och syftar på den sticktradition som finns där. I Halland har människor stickat sedan 1600-talet. LÄS MER

 5. 5. Disney eller Grimm? : En komparativ studie om folksagorna adaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Luka Mijaljevic; Caroline Svensson; [2021]
  Nyckelord :komparativ metod; protagonist; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om att jämföra klassiska folksagor och Disneys klassiker med en komparativ metod där vi jämför versionernas olikheter och likheter. Vi har inriktat oss på sagornas protagonister som i alla versioner är prinsessor. Utifrån detta har vi valt att redogöra våra frågeställningar ut ett genusperspektiv. LÄS MER