Sökning: "folkmedicin"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet folkmedicin.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 2. 2. Urtica dioica, a weed with many possibilities

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Johanna Ankarcrona; [2019]
  Nyckelord :Urtica dioica; quercetin; 5-O-caffeoylquinic acid; β-sitosterol; nitrate; phenolic compounds;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the nutritional value of Urtica dioica and suggest the application of U. dioica as part of a healthy diet. U. dioica, or commonly known as stinging nettle, is a perennial plant growing almost all over the world. LÄS MER

 3. 3. Bävergäll : En historisk studie av bävergäll inom svensk läkekonst

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Judit Grein; [2016]
  Nyckelord :Castoreum; beaver; folk medicine; hysteria; Bävergäll; castoreum; bäver; folkmedicin; hysteri;

  Sammanfattning : Bävergäll har använts som läkemedel i över 2500 år, både inom folkmedicin samt skolmedicin.  Inom läkekonsten kallas bävergället ofta castoreum och det är baserat på det torkade innehållet i s.k. bävergällpungar, vars starkt luktande sekret är avsett för bäverns revirmarkering. LÄS MER

 4. 4. Chaga och Reishis inverkan på bakterietillväxt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Jouni; [2016]
  Nyckelord :Chaga; Reishi; Extraktion; MIC; Tillväxtkurva;

  Sammanfattning : Chaga och Reishi svamparna har använts i ett flertal länder som t.ex. Kina och Ryssland som folkmedicin. I tidigare studier har Chaga och Reishi svamparna uppvisat ett flertal hälsoeffekter som antiinflammatoriska egenskaper, antivirala effekter, antitumorala effekter samt förhindrandet av mikrobiell tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Brygder och besvärjelser : En arkeobotanisk studie av medicinalväxter och den medeltida staden Nya Lödöse

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Hanna Larsson; [2013]
  Nyckelord :Nya Lödöse; arkeobotanik; medicalväxter; folkmedicin;

  Sammanfattning : The study of medicinal plants is a popular subject that, at least in the archaeological sciences, has met a lot of criticism due to the lack of physical data. It is problematic to distinguish the medicinal plants from local flora since many herbs that were used often could be found in the nearby vegetation. LÄS MER