Sökning: "folkmord i sudan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden folkmord i sudan.

 1. 1. Internationella brottmålsdomstolen - en garanti för rättvisa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Haraldsson; [2009]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att tanken på en internationell domstol funnits sedan första världskrigets slut dröjde det ytterligare nästan 80 år innan den blev förverkligad. Vid arbetet av uppförandet av domstolen användes i stor utsträckning de två ad- hoc-domstolar som hanterat brott begångna under konflikterna i forna Jugoslavien och i Rwanda som förebilder. LÄS MER

 2. 2. Darfur - Ett utdraget Rwanda?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Madeleine Melinder; [2007]
  Nyckelord :Darfur; Rwanda; Folkmord; Förenta Nationerna; Folkmordskonventionen; Public international law; Folkrätt; Human rights; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the Darfur region, located in the West of Sudan, there is a conflict between rebel groups and the government-supported Janjaweed militia. The fighting?s, which started in 2003, has caused the loss of at least 200 000 human life and more than 2 million people have fled their homes. The conflict has been described as a? prolonged Rwanda?. LÄS MER

 3. 3. Omvärldens agerande vid grova brott mot de mänskliga rättigheterna i Afrika.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Hasselqvist; Louise Ardermark; [2006]
  Nyckelord :Förenta Nationerna; Humanitär kris; Folkmord; Rwanda; Darfur; Sudan; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att utgå från Graham Allisons modell Organisational Behavior undersöker denna uppsats huruvida FN:s agerande vid grova brott mot mänskliga rättigheter, så som folkmord, förändrats på en tioårsperiod. Då FN inte är den ende aktör vid sådana kriser har vi valt att studera hur regionala organisationer (Organisationen för Afrikansk enhet/Afrikanska Unionen) samt enskilda stater ( USA) agerat i samma fall. LÄS MER

 4. 4. Darfur, en region i konflikt. En studie av varför ingen intervention kommit till stånd i Darfur

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Långberg; Björn Bergenfeldt; [2005]
  Nyckelord :Darfur; intervention; FN; realism; folkmord; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : I början av 2003 inledde de svarta bönderna i Darfur i Sudan ett väpnat uppror mot den sudanesiska regeringsmakten. Detta på grund av att de har känt sig diskriminerande och negativt särbehandlade. LÄS MER