Sökning: "folkmord"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet folkmord.

 1. 1. Rwanda – ett land med stora utmaningar med etniska motsättningar : En fallstudie om Rwanda och subkulturell pluralism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Rwanda; demokratisering; etnicitet; folkmord; subkulturell pluralism; Polyarchy; Robert Dahl.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate if the presence of subcultural pluralism has affected Rwanda’s democratisation negatively. The study’s question is therefore: Are subcultural pluralism an explanation of Rwanda’s low degree of democracy? To answer this, I have chosen to do an explanatory case study and the study is theory consuming. LÄS MER

 2. 2. Paths Towards Justice for the Rohingya? - An Analysis of the Cases on the Rohingya and Myanmar in the International Court of Justice and the International Criminal Court

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Runsten; [2020]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; Myanmar; Rohingya; Bangladesh; International Court of Justice; International Criminal Court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Atrocities against members of the Rohingya group in Myanmar have since August 2017 resulted in over 10 000 deaths and close to one million people being forced to flee into neighbouring Bangladesh. In response to these events, The Gambia instituted proceedings against Myanmar before the International Court of Justice (ICJ) in November 2019. LÄS MER

 3. 3. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 4. 4. Mötet med Sveriges historia och kultur : Nyanlända afghanska elevers tankar och upplevelser i mötet med historia och kulturarv i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mehrdad Mobaraki; [2020]
  Nyckelord :newly arrived Afghan pupils; folk group of hazara; multicultural; cultural heritage; focus interviews; historical consciousness; use of history; historical culture;

  Sammanfattning : This study has a multicultural and intercultural orientation. The aim of the study is to investigate the thoughts and experiences of newly arrived Afghan pupils in encountering history and cultural heritage in Sweden. The study is therefore based on a student ́s perspective. Interviews used as a method that are of a qualitative nature. LÄS MER

 5. 5. We are strong : An analysis on the role of local forms of reconciliation through education in Rwanda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrumUppsala universitet/Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord

  Författare :Samantha Goldberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER