Sökning: "folkmord"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet folkmord.

 1. 1. We are strong : An analysis on the role of local forms of reconciliation through education in Rwanda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrumUppsala universitet/Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord

  Författare :Samantha Goldberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den förändrade medborgarskapsstatusen för rohingyer i Myanmar 1948 och 1982

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Julia Langels; [2019]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : Rohingyernas utsatthet från Myanmars militär har adresserats av det internationella samfundet som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Begreppet statslöshet har blivit en ledande diskurs om rohingyernas situation och sällan har rohingyerna diskuteras utifrån ett medborgarskapsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Processuella och IP-rättsliga problem angående skadestånd på grund av folkmord utomlands

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Schultze; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om IS och internationell straffrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Linder; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ISIS has committed horrible crimes to people in their “caliphate”, especially towards ethnic minorities and women. Their actions are according to the UN Independent Commission of Inquiry considered to constitute crimes against humanity, war crimes and genocide. LÄS MER

 5. 5. När världen tittade bort : En komparativ innehållsanalys mellan den västerländska nyhetsrapporteringen och den inhemska bilden av folkmordet i Rwanda våren och sommarn 1994.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Belan Omar; [2019]
  Nyckelord :Rwanda; Genocide; Hutu; Tutsi; western media; media; human rights; UN; Rwanda; Folkmord; media;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that Western media often show the wrong picture of what happened during the genocide in Rwanda 1994. What is described in the news reporting is explained as a new civil war between the two different ethnic groups hutu and tutsi. LÄS MER