Sökning: "folkrätt diplomat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden folkrätt diplomat.

  1. 1. Diplomatic and Consular Immunities from National Jurisdiction in Criminal Cases - Practice from the Swedish, Dutch and Danish Ministries of Foreign Affairs

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Monika Lozancic; [2009]
    Nyckelord :Folkrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : This study looks into diplomatic and consular immunity under international law as applied by the Ministries of Foreign Affairs in Sweden, Denmark and The Netherlands. It does so by examining the practice and/or considerations of these Ministries in 10 different hypothetical cases where individuals enjoying such immunity commit crimes in respective State, i. LÄS MER