Sökning: "folkrätt fn"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden folkrätt fn.

 1. 1. På gränsen till ett osynligt krig - en undersökning av våldsförbudets gränser i förhållande till cyberoperationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Link; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; IT-rätt; cyberoperationer; våldsförbudet; use of force; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samhället går mot en ökad digitalisering vilket trots många fördelar innebär större sårbarhet och fler risker. Därför har cybersäkerhet fått en större betydelse men gränserna för vad som är tillåtet är oklart. Cyberoperationer är handlingar som företas i en virtuell verklighet vilken kallas cyberrymden. LÄS MER

 2. 2. Tillgång till rättssystemet för barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bodil Ritzén; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; funktionsrätt; barn med funktionsnedsättning; funktionsrättskonventionen; tillgång till rättssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children with disabilities are at much greater risk than other children of being exposed to violence and sexual abuse. Additionally, they are not considered credible witnesses to their experiences and are at risk of not being entrusted to the legal system. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen och LSS - En analys av hur barnkonventionen implementerats i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; förvaltningsrätt; socialrätt; barnkonventionen; LSS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The UN Convention on the Rights of the Child was adopted by the UN General Assembly on November 20, 1989, and ratified by Sweden in 1990. Since then, Sweden has been bound by international law to comply with the Convention. The Convention on the Rights of the Child is built around four guiding principles. LÄS MER

 4. 4. Användningen av kärnvapen som självförsvar - En rättslig analys av kärnvapens legalitet i extrema fall av självförsvar när statens överlevnad hotas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Sidlo; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; Kärnvapen; Självförsvar; Public international law; Nuclear weapons; Self-defence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kärnvapen är i allra högsta grad kraftfulla militära och politiska vapen. På grund av detta är frågan om dess legalitet i internationell rätt sedan länge omdebatterad. När frågan ställdes inför den internationella domstolen myntades ett nytt begrepp; ”statlig överlevnad”. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter men omöjliga skyldigheter? En studie av den internationella regleringen av företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Floruta Juhlin; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; human rights law; UNGP; UN Guiding Principles on Business and Human Rights; business and human rights; transnational corporations; transnationella företag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transnational corporations are today in general not considered to be obligated under international law to respect human rights. In states where the protection of human rights through national law is weak corporations thus may violate human rights without risking becoming subjects to legal santioncs. LÄS MER