Sökning: "folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade ordet folkrätt.

 1. 1. En medveten gränspolitik eller panik? : En undersökning av EU-medlemsstaternas folkrättsliga åtaganden gentemot skyddsbehövande vid extraterritoriella gränskontroller, med utblickar mot tredjelandssamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Darin Muhieddine; [2020]
  Nyckelord :Asylum; people in need of protection; EU law; public international law; non-refouelement; extrateritorial border controls; cooperation with third countries; Asyl; skyddsbehövande; EU-rätt; folkrätt; non-refoulement; extraterritoriella gränskontroller; tredjelandssamarbeten;

  Sammanfattning : Genom åren har migranter, häribland flyktingar och skyddsbehövande, gjort försök att ta sig till Europa. Avsaknaden av reguljära vägar till Europa har dock resulterat i att hundratusentals människor har mist sina liv på de alternativa vägarna längs Medelhavet. LÄS MER

 2. 2. The Protection of LGBT+ rights in International Criminal Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Olofson; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; Public International Law; Queer Law; Queer critical Theory; Crimes against humanity; Persecution; International Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual and gender minorities have historically and globally been vulnerable to persecutory and discriminatory acts. Today, sixty-eight United Nations member states criminalize consensual same-sex sexual conduct and nine states expressively criminalize the gender identity/expression of transgender people. LÄS MER

 3. 3. Relations of Power and Democratic Accountability in Investor-State Arbitration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Mohlin; [2020]
  Nyckelord :International investment law; public international law; international economic law; investor-state arbitration; investor-state dispute settlement; ISDS; investment arbitration; international arbitration; accountability; democratic accountability; Michel Foucault; Foucault; folkrätt; internationell investeringsrätt; internationell ekonomisk rätt;

  Sammanfattning : International investment agreements largely cover today’s transnational investments. These agreements confer certain substantive rights to foreign investors while simultaneously obliging host-states to act in a given manner so as to not interfere with the investments. LÄS MER

 4. 4. Medborgarskapet - en mänsklig rättighet eller ett privilegium? : Om skyddet för rätten till medborgarskap vid återkallelse på grund av terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Siri Stjernfeldt; [2020]
  Nyckelord :Medborgarskap; terrorism; folkrätt; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bevisfrågor och staters rätt till självförsvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; rätten till självförsvar; art. 51 FN-stadgan; bevisfrågor; bevisnormer; Oil Platforms; bevistema; bevisbörda; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters rätt till självförsvar är ett undantag till det generella våldsförbudet och utgör ett såväl centralt som flitigt omskrivet område inom folkrätten. Regleringen för rätten kan påstås vara relativt enkel att återge så som den uttrycks i art. 51 av FN-stadgan och i ljuset av den internationella sedvanerätten. LÄS MER