Sökning: "folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade ordet folkrätt.

 1. 1. En samisk sanningskommission : - ett steg närmare ett förverkligande av samiska rättighter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Öderyd; [2019]
  Nyckelord :sanningskommission; samiska rättigheter; urfolksrättigheter; markrättigheter; folkrätt; urfolksrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 3. 3. Principerna om första asylland och säkert tredjeland : En giltig metod för länder att fördela ansvaret för asylsökande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Else Welinder; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; migrationsrätt; migration; mänskliga rättigheter; flyktingkonventionen; CEAS; EU; Turkietöverenskommelsen; Turkietavtalet; principen om säkert tredjeland; principen om första asylland; safe third country;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Frivilligt tvångsarbete : Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Rubensson; [2018]
  Nyckelord :forced labor; human trafficking; exploration; marginalization; Chowdury; ECtHR; ethics; political philosophy; five faces of oppression; workers right; tvångsarbete; trafficking; exploatering; marginalisering; folkrätt; Chowdury; ECtHR; etik; politisk filosofi; fem ansikten av förtryck; arbetares rättigheter;

  Sammanfattning : Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett mål om tvångsarbete där de klargjort att en arbetsrelation kan utgöra tvångsarbete även om arbetaren initialt accepterat arbetsvillkoren om det finns exploaterande element. I uppsatsen används idé- och argumentationsanalys för att analysera domslutet genom applicering Iris Marion Youngs teori om fem ansikten av förtryck för att utröna om domstolens argumentation uppnår en nivå av moral i linje med teorin. LÄS MER

 5. 5. En varmare planet - ett kvinnoproblem: Kvinnors möjlighet att få skydd från klimatrelaterade katastrofer genom flyktingstatus alternativt den miljörättsliga principen om "Common But Differentiated Resposibilities"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Andreasson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; klimatförändringar; migration; kvinnor; intersektionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration is a considerable, as well as an inevitable, consequence of climate change. As the frequency and dimension of climate change events increase, climate induced migration will increase as well. Not all states have contributed equally to the anthropogenic climate change, nor do they face the same risks connected with it. LÄS MER