Sökning: "folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 623 uppsatser innehållade ordet folkrätt.

 1. 1. Statsansvar och icke-statliga väpnade aktörers ansvar - En studie om staters ansvar för icke-statliga väpnade aktörers överträdelser av de mänskliga rättigheterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sofia Swenson; [2021]
  Nyckelord :Statsansvar; responsibility; state responsibility; folkrätt; icke-statliga aktörer; non-state armed groups; International Law Commission ILC ; ARSIWA; Human Rights; non-state actors; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom traktat och sedvanerätt inom folkrätten åtar sig stater ansvar och skyldigheter att agera på ett visst sätt gentemot sina medborgare samt andra stater. Det är dock inte alltid staten följer dessa regleringar utan istället inskränker på individers mänskliga rättigheter och därmed går emot internationell rätt. LÄS MER

 2. 2. Ekocid - det bortglömda brottet. Om lämpligheten att införa ekocid som ett femte internationellt brott i Romstadgan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Stenkvist; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; ekocide; ecocide; internationell miljörätt; internationell straffrätt; storskalig miljöförstöring; Romstadgan; Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen; ICC; International Criminal Court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the possibility to make environmental destruction an international crime by including ecocide as a fifth crime against peace in the Rome Statute of the International Criminal Court adopted in Rome in 1998. The issue is examinated in relation to the purpose and objective of the Statue and in relations to the core crimes. LÄS MER

 3. 3. Krigsförbrytare, terrorister eller bägge? - Om förhållandet mellan krigsförbrytelse och terroristbrottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fatima Selander; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden has not been at war for more than 200 years, Swedish courts have since the turn of the century had to deal with cases involving war crimes. Swedish courts are faced with difficult questions in connection with the prosecution of, among others, Swedish citizens who has travelled to conflict areas, such as Syria and Iraq, and participated in the warfare. LÄS MER

 4. 4. Terrorist men på vilka grunder? – En granskning av EU:s sanktioner mot terrorisms förhållande till rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Gunnervall; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; internationella sanktioner; international sanctions; terrorism; rättssäkerhet; legal certainty; processuella rättigheter; procedural rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses the question of whether EU sanctions against certain persons and entities to combat terrorism are compatible with fundamental principles of legal certainty, concentrating on predictability and procedural rights. International sanctions are coercive political and legal measures imposed to ensure peace and stability and promote democracy and human rights. LÄS MER

 5. 5. Peaceful Purposes in International Space Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Edlund Otterstedt; [2020]
  Nyckelord :public international law; folkrätt; space law; rymdrätt; international space law; peaceful purposes; disarmament; outer space treaty; rymdfördraget; customary international law; sedvanerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med ett ökat antal nationella, militära rymdstyrkor har frågan om de rättsliga gränserna för militär användning av yttre rymden (outer space) blivit allt mer relevant. Inget rymdrättsligt traktat har antagits eller trätt i kraft sedan 1984 och innebörden av ”fredliga ändamål” (peaceful purposes) i det nuvarande regelverket är därför av betydelse. LÄS MER