Sökning: "folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 569 uppsatser innehållade ordet folkrätt.

 1. 1. Disappearing island states and human rights. Preservation of statehood and human rights in times of climate change.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Berggren; [2019]
  Nyckelord :International law; human rights; climate change; states; Folkrätt; mänskliga rättigheter; miljö; statsbegreppet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En samisk sanningskommission : - ett steg närmare ett förverkligande av samiska rättighter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Öderyd; [2019]
  Nyckelord :sanningskommission; samiska rättigheter; urfolksrättigheter; markrättigheter; folkrätt; urfolksrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Erkännande på Afrikas Horn - Realpolitik eller Folkrätt?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Bressler; Joel Ekström; [2019]
  Nyckelord :Realism; Folkrätten; Etiopien; Eritrea; Somalia; Somaliland; Erkännande; Självständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker folkrättsliga och realpolitiska förklaringar till varför Eritrea erhållit internationellt erkänd status och medlemskap i FN medan Somaliland helt saknar internationellt erkännande. Kongruensmetod används för att se om antaganden inom Realistisk teori om realpolitik och makt, samt folkrättsliga principer överensstämmer med utfallet i de båda fallen. LÄS MER

 4. 4. Why do states comply? - A game theoretic approach to international law

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; rättsvetenskap; law; game theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The absence of a central enforcement mechanism in international law has often raised the question of why international law is complied with. Several possible motives and whole theories have been put forth to explain it. LÄS MER

 5. 5. Förvarstagande, ett straffprocessuellt verktyg i en förvaltningsrättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Manfred Obenius; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; folkrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas det migrationsrättsliga frihetsberövandet förvarstagande och vilken rättslig domän detta kan anses tillhöra. För att svara på vilken rättslig domän förvarstagande tillhör har jag studerat förvaltningsrättsliga och straffprocessuella frihetsberövanden och de syften som motiverar dessa. LÄS MER