Sökning: "folkrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 586 uppsatser innehållade ordet folkrätt.

 1. 1. Våldtäkt som krigsvapen i väpnade konflikter – Hur kan rättvisa skipas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Forssblad; [2019]
  Nyckelord :ICC; Våldtäkt; Brott mot mänskligheten; Väpnade konflikter; FN:s säkerhetsråd; Internationell straffrätt; Folkrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldtäkter som ett krigsvapen i väpnade konflikter utgör en av historiens stora tystnader. Det var först under 1990-talet, genom de internationella krigsförbrytartribunalerna i forna Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR), som det internationella samfundet uttryckligen erkände våldtäkt som brott mot mänskligheten. LÄS MER

 2. 2. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 3. 3. Kommunal utrikespolitik : En utredning av de rättsliga förutsättningarna för svenska kommuner att bedriva utrikespolitik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arash Moosavian; [2019]
  Nyckelord :Offentlig rätt; folkrätt; kommunalrätt; konstitutionell rätt; kommuner; kompetens; utrikespolitik; maktdelning; befogenheter; globalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad innebär begreppet asylrätt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Volgsten; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet asylrätt definieras sällan trots att det används i flera rättighetsinstrument samt i nationella rättsordningar. Asylrätt positioneras ofta som en mänsklig rättighet men innebär ingen direkt rätt till skydd för individen utan anses istället vara en rättighet tillhörande staten. LÄS MER

 5. 5. The Regulation of Cyber Operations Below the Threshold of Article 2(4) of the Charter : An Assessment of Rule 4 of the Tallinn Manual 2.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Nordström; [2019]
  Nyckelord :International law; cyber; cyberspace; cyberlaw; Tallinn Manual; sovereignty; use of force; Folkrätt; Tallinnmanualen; cyber;

  Sammanfattning : The cyber domain poses great challenges to the existing international law framework, resulting in the international community's frustration in finding sustainable long-term solutions to the international regulation of cyberspace. This thesis reflects upon foundational concepts of the jus ad bellum framework, such as State sovereignty and the use of force. LÄS MER