Sökning: "folksaga"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet folksaga.

 1. 1. Hjältar och hjältinnor : en strukturalistisk genusstudie av ryska folksagor baserad på Vladimir Propps funktionsmodell

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Janna Wotinseva; [2016]
  Nyckelord :Propp; wonder tale; folktale; Russian; functions; narrative; protagonist; gender; structure; Пропп; волшебная сказка; народная сказка; русская; функции; нарратив; протагонист; гендер; пол; структура; Propp; undersaga; folksaga; ryska; funktioner; narrativ; protagonist; kön; struktur;

  Sammanfattning : This thesis investigates the correlation between narrative structure and gender of the central character in Russian folktales. The study is based on Vladimir Propp’s theory of functions, which is applied to a sample of ten wonder tales from Aleksandr Afanas’ev’s collection of folktales. LÄS MER

 2. 2. Törnrosa : En studie av hur sagan om Törnrosa har adapterats genom tiderna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Holm; [2014]
  Nyckelord :adaptionsteori; folksaga; Törnrosa;

  Sammanfattning : En studie om hur sagan om Törnrosa har adapterats genom tiderna, och hur samhället kan ha påverkat adaptionerna.... LÄS MER

 3. 3. Matematik i sagornas förtrollade värld - En studie kring hur sagor/berättelser påverkar barns matematiska begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecka Henrikson; Malin Jensen; [2011]
  Nyckelord :aktionslärande; begreppsförståelse; förskola; matematik; muntligt berättande; sagor;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om sagor har betydelse för den matematiska begreppsförståelsen hos yngre barn. Vid tidigare forskning kring sagornas betydelse för inlärningen har fokus legat på svenska språket till exempel i ordförståelse och som introduktion till läs- och skrivprocessen. LÄS MER