Sökning: "folkskola"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet folkskola.

 1. 1. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER

 2. 2. "Liksom korn, utspridda i en stenig bergslagsåker, så växte skolan sig rotfast i folkets hjärta" : En studie om Bofors Folkskolas undervisning 1883–1896

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :1800-tal; Bofors folkskola; undervisningsmateriel; folkskola; materiel; B-uppsats; Karlskoga; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. LÄS MER

 3. 3. På kvinnlig front : Lärarinneförbundets kamp för ett mer jämställt yrkesliv under 1930-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Gender Equality; Equal rights; Gender system; Lärarinneförbundet; folkskola;

  Sammanfattning : This study examines the fight for equal rights by the female school teachers during the 1930s. The purpose of the study has been to analyze the strategy and arguments that the female teachers used and how they argued for the objective of equal rights. LÄS MER

 4. 4. "Visst kännes det tomt och ödsligt ibland […]“ : Småskollärarinnans självbild och aktörskap i den tidiga folkskolan

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Maya Ström; [2018]
  Nyckelord :genus; klass; småskollärarinna; folkskola; självbild;

  Sammanfattning : Denna undersökning granskar det som är den tidiga folkskolans motsvarighet till dagens lågstadielärare; småskollärarinnan. Syftet är att betrakta denna som ett agerande subjekt och granska hur småskollärarinnan genom en utbredd kårtidning beskrev sig själv. LÄS MER

 5. 5. Sjuårig folkskola i riksdagsprotokoll och Svensk läraretidning : En beskrivande uppsats om utredningen bakom folkskolereformen 1936 och debatten bland lärare och politiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Hanna Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Folkskola; folkskolereform; sjuårig folkskola; 1936 reform; förlängd skolplikt; skolplikt; Svensk läraretidning; Svensk lärartidning; obligatorisk skolplikt; det sjunde skolåret;

  Sammanfattning : .... LÄS MER