Sökning: "folkskola"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet folkskola.

 1. 1. Från gudsfruktan till moral : Övergången mellan normalplan 1900 till undervisningsplan 1919 i förhållande till läraryrkets professionalisering

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Goos; [2020]
  Nyckelord :Folkskola; Normalplan 1900; Undervisningsplan 1919; Professionalisering; Lärare; Fridtjuv Berg; Kristendomskunskap; Kyrka; Väckelserörelser;

  Sammanfattning : This study compares the curriculum for public school from 1900 with the curriculum from 1919 in Sweden. From the second half of the nineteenth century, teaching as a new profession took form. LÄS MER

 2. 2. Folkskollärarinnornas klagomål : Medlemmarna i Sveriges folkskollärarinneförbund i ljuset av olika reformer mellan 1957 – 1962.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Magnus Stern; [2020]
  Nyckelord :Folkskola; Sveriges folkskollärarinneförbund; klagomål; reformer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka klagomål som medlemmarna i Sveriges folkskollärarinneförbund förde fram mellan 1957 – 1962 och om dessa ändrade karaktär i relation till olika reformer och förändringar på skolområdet under perioden.  Åren efter 1945 har kallats för samhällsreformernas tid och förändringen fick återverkningar på folkskolan. LÄS MER

 3. 3. En feminisering av folkskolprofessionen? : En inblick i feminiseringsprocessen av folkskolprofessionen i Södertälje stad under 1920-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Feminization; school; women; history; sweden; 1920; status; profession.; Feminisering; skolan; kvinnor; historia; Sverige; 1920; status; profession.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate wheter a feminization process is taking place in the Swedish school profession in Södertälje during the 1920s. This is a turbulent period for women in Sweden in terms of their human rights and in connection whit this, a change is taking place in the Swedish “småskolan”, where most of the female teachers work. LÄS MER

 4. 4. Folkskollärarinnornas klagomål : Medlemmarna i Sveriges folkskollärarinneförbund i ljuset av olika reformer mellan 1957 – 1962.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Magnus Stern; [2020]
  Nyckelord :Folkskola; Sveriges folkskollärarinneförbund; klagomål; reformer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka klagomål som medlemmarna i Sveriges folkskollärarinneförbund förde fram mellan 1957 – 1962 och om dessa ändrade karaktär i relation till olika reformer och förändringar på skolområdet under perioden.Åren efter 1945 har kallats för samhällsreformernas tid och förändringen fick återverkningar på folkskolan. LÄS MER

 5. 5. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER