Sökning: "folkstyre"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet folkstyre.

 1. 1. Från och med i år är det en fråga om demokratins överlevnad i Sverige. I värsta fall drar jag lott. : En diskursbaserad textanalys om journalisters användning av begreppen rädsla och trygghet, och hur detta ter sig ur ett intersektionellt perspektiv under 2018 års svenska valrörelse.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Lo Hellgren; [2019]
  Nyckelord :rädsla; trygghet; diskurs; känsloaffekter; kondenserande symboler; semantik; journalistik; politik; intersektionalitet; klass; kön; ras; känslor; symboler; demokrati; pressfrihet;

  Sammanfattning : Begreppen rädsla och trygghet användes frekvent under 2018 års svenska parlamentariska valrörelse, både av politiker och journalister. Den här uppsatsen är en undersökning av hur journalister från sju av de största traditionella medierna i Sverige använder sig av dessa begrepp i sin kritik mot politikernas brist på ideologisk politik. LÄS MER

 2. 2. Sametinget, en kolonial rest? : En kvalitativ studie om de samiska partierna, Sametingets roll och deras möjligheter i svensk politik.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Samer; Sameting; politik; partiprogram; lagar; förordningar; mandat; folkstyre; myndighet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Sametingets möjligheter att driva de politiska frågor som de samiska partierna går till val med. Studien tar upp vilka frågor som de samiska partierna vill lyfta i Sametinget och hur de vill genomföra partiprogrammet. LÄS MER

 3. 3. Sametinget, en kolonial rest? : En kvalitativ studie om de samiska partierna, Sametingets roll och deras möjligheter i svensk politik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Samer; Sameting; politik; partiprogram; lagar; förordningar; mandat; folkstyre; myndighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Sametingets möjligheter att driva de politiska frågor som de samiska partierna går till val med. Studien tar upp vilka frågor som de samiska partierna vill lyfta i Sametinget och hur de vill genomföra partiprogrammet. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter i Ryssland genom historien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolina Redner; [2015]
  Nyckelord :Rättshistoria; mänskliga rättigheter.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att översiktligt undersöka hur de mänskliga rättigheterna har existerat i Ryssland genom historien. Detta görs genom att undersöka hur situationen har sett ut under livegenskapens tid, demokratins genombrott på 1900-talet, kommunismens tid och Sovjetunionens framväxt, Gorbatjovs tid vid makten och tiden efter Sovjetunionens fall. LÄS MER

 5. 5. Demokrati och penningpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Dannerhäll; [2015]
  Nyckelord :elitstyre; folkstyre; idéanalys; demokrativärden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the political discussion surrounding the proposal to relinquish the Swedish central bank and monetary policy from democratic control from the vantage point of democratic theory. The reform was proposed in late 1997 and debated twice in 1998. LÄS MER