Sökning: "folktro spöken"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden folktro spöken.

 1. 1. Lindsberg : en kvalitativ undersökning av platsbunden entitetkontinuitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Sara K. Duppils; [2010]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; parapsykologi; entiteter; entitetsupplevelser; spöken; entitetkontinuitet; religiösa upplevelser; ESP; jungiansk psykologi; C. G. Jung; hemsökt plats; andar; spöken; poltergeist; folktro; folktroväsen; förändrat medvetandetillstånd; inbedda kyrkor; atmosfär; platsminne; kvarvarande psykiska avtryck; apparitioner; numen; animistiska teorier; spiritistiska teorier; det omedvetna;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of a three-day participant observation with sensitive people in a house with entity continuity. The purpose was to investigate the possible experiences participants had during their stay. The method used was modified based theory with Jungian application. LÄS MER

 2. 2. Från skogsrå till katolska helgon : Andlighet i Selma Lagerlöfs litteratur

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Louise Hultman ; Christina Forsström; [2009]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Spirituality; Folklore; Christianity; Occultism; Selma Lagerlöf; andlighet; folktro; kristendom; ockultism;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf var en mångsidig författare med skiftande religiösa föreställningar och litteraturvetaren Sven Stolpe har lyft fram flera av de andliga element som förekommer i författarens romaner, brev och dagböcker. Utifrån hans teori om Lagerlöfs tro har vi undersökt dessa drag i tre av författarens verk och tolkat dessa med inspiration från den hermeneutiska metoden. LÄS MER

 3. 3. Entitetkontinuitet : en religionspsykologisk tolkning

  Master-uppsats, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Sara Duppils; [2009]
  Nyckelord :entity continuity; hauntings; apparitions; ESP; psychology of religion; atmosphere; spirit; ghost; spiritualism; spiritism; animism; poltergiest; C. G. Jung; altered state of consciousness; ASC; jungian psychology; folklore; entitetkontinuitet; entitetupplevelser; religiösa upplevelser; ESP; jungiansk psykologi; C. G. Jung; hemsökt plats; andar; spöken; poltergeist; folktro; folktroväsen; förändrat medvetandetillstånd; inbedda kyrkor; atmosfär; platsminne; kvarvarande psykiska avtryck; apparitioner; förnimmelse; autonoma kompex; komplex; numen; animistiska teorier; spiritistiska teorier; det omedvetna; alien; subjektiva upplevelser; objektiva upplevelser;

  Sammanfattning : “Entity continuity” refers to recurrent transcendent experiences related to certain places (“hauntings”). The experiences are often interpreted to be due to discarnate spirits or folklore entities. Although the entity continuity experience can be regarded as religious experience, they have yet to be fully explored in science of religion. LÄS MER