Sökning: "folktroväsen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet folktroväsen.

 1. 1. Kuslig eller gullig? : Barnboksgestaltning av tjuvmjölkande harar ur folktron

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kristin Walkhed; [2021]
  Nyckelord :Folksagor; Immateriella kulturarv; Karaktärsdesign; Mjölkharar; Co-design;

  Sammanfattning : Problemområdet för den här studien handlar om vilka särmärken eller attribut målgruppen (barn mellan ca 5 - 13) föredrar hos ett magiskt folktroväsen, mjölkhare. Känt från bland annat medeltida kyrkomålningar av Albertus Pictor. Arbetsmetoden har i studien varit bildanalys av ikonologisk karaktär. LÄS MER

 2. 2. Trollet under bron : Iscensatt autenticitet inom den svenska folktron

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Louise Persson; [2017]
  Nyckelord :folktro; folksägner; autenticitet; transmedia; kulturarv; KLUB;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur förmedlandet av den gamla svenska folktron kan påverkas av iscensatt autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt. I studien används projektet KLUB från Högskolan i Skövde som ett transmedialt sagoprojekt med folktron i fokus och deltagarna är museiarbetare och museipedagoger som alla har en förkunskap om folktro och folksägner. LÄS MER

 3. 3. Lindsberg : en kvalitativ undersökning av platsbunden entitetkontinuitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Sara K. Duppils; [2010]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; parapsykologi; entiteter; entitetsupplevelser; spöken; entitetkontinuitet; religiösa upplevelser; ESP; jungiansk psykologi; C. G. Jung; hemsökt plats; andar; spöken; poltergeist; folktro; folktroväsen; förändrat medvetandetillstånd; inbedda kyrkor; atmosfär; platsminne; kvarvarande psykiska avtryck; apparitioner; numen; animistiska teorier; spiritistiska teorier; det omedvetna;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of a three-day participant observation with sensitive people in a house with entity continuity. The purpose was to investigate the possible experiences participants had during their stay. The method used was modified based theory with Jungian application. LÄS MER

 4. 4. Entitetkontinuitet : en religionspsykologisk tolkning

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Sara Duppils; [2009]
  Nyckelord :entity continuity; hauntings; apparitions; ESP; psychology of religion; atmosphere; spirit; ghost; spiritualism; spiritism; animism; poltergiest; C. G. Jung; altered state of consciousness; ASC; jungian psychology; folklore; entitetkontinuitet; entitetupplevelser; religiösa upplevelser; ESP; jungiansk psykologi; C. G. Jung; hemsökt plats; andar; spöken; poltergeist; folktro; folktroväsen; förändrat medvetandetillstånd; inbedda kyrkor; atmosfär; platsminne; kvarvarande psykiska avtryck; apparitioner; förnimmelse; autonoma kompex; komplex; numen; animistiska teorier; spiritistiska teorier; det omedvetna; alien; subjektiva upplevelser; objektiva upplevelser;

  Sammanfattning : “Entity continuity” refers to recurrent transcendent experiences related to certain places (“hauntings”). The experiences are often interpreted to be due to discarnate spirits or folklore entities. Although the entity continuity experience can be regarded as religious experience, they have yet to be fully explored in science of religion. LÄS MER