Sökning: "fond ägarstyrning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fond ägarstyrning.

 1. 1. Hur etiska är etiska fonder? - en studie av fem svenska fondförvaltare

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anderas Cajbrandt; Niklas Johansson; Robin Järvsén; [2008-03-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns i dagsläget ett stort intresse att investera i etiska fonder, men det råder stor förvirring om vad en etisk fond egentligen är. Under senare år har samhället kännetecknats av en växande medvetenhet hos individerna om företags sociala och etiska ansvar. LÄS MER

 2. 2. Fond- och pensionsbolags ägarutövning : I enlighet med ägarpolicy?

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Therése Claeson; Henrik Green; Henrik Nilsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, System för redovisning, revision och ägarstyrning, FED 334, VT 2007   Författare: Therése Claeson, Henrik Green, Henrik Nilsson Handledare: Karin Jonnergård Bihandledare: Ulf Larsson   Examinator: Karin Jonnergård   Titel: Fond- och pensionsbolags ägarutövning – i enlighet med ägarpolicy?   Bakgrund: Institutionella investerare har fått utstå kritik för sin bristande ägar­utövning men en del tidigare forskning visar att de har utökat sin ägaraktivism. Enligt rekommendationer ska varje fond- och pensionsbolag upprätta en ägarpolicy för att be­skriva sin ägarutövning. LÄS MER

 3. 3. Ansiktlösa parasiter : En studie av institutionernas passiva ägande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Klint; Gunilla Viberg; Frida Åström; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Ägarstyrning; institution; fond; corporate governance; ägarpolicy; Rolf Ekdal; Ekonomi;

  Sammanfattning : Introduction: Increased savings in funds has enforced the importance of the institutions. During the last 25 years they have augmented their ownership from 20 to 85 % of the Swedish stock exchange. Thereby the ownership becomes more and more financial, meaning that the return is the most crucial. LÄS MER