Sökning: "fondförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet fondförvaltning.

 1. 1. Är rebalanseringsstrategi inom fondförvaltning gynnsam för din riskjusterade avkastning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Högström; Henrik Jonsson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Rebalansering; rebalanseringsstrategi; fondförvaltning; buy-and-hold-strategi; periodvis rebalansering; avvikelsebaserad rebalansering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med en allt mer utbredd digitalisering, har banker i allt större grad börjat erbjudadigitala lösningar i allmänhet, och inom området för fondförvaltning i synnerhet. Robotiseradfondförvaltning erbjuder en aktiv fondförvaltare som både köper fonder utifrån investerarenspreferenser samt rebalanserar dem över tid. LÄS MER

 2. 2. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 3. 3. Hur aktivt förvaltad är din Sverigefond? : En studie om aktivitetsgrad i Sverigefonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Gotthardsson; Markus Thornberg; [2020]
  Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; active share; tracking error; Sverigefond; dold indexfond;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Sverigefonder på den svenska marknaden och dess aktivitetsgrad i form av aktivitetsmåtten active share och tracking error. Studien genomförs för perioden 2010–2018. Studien undersöker även om det återfinns ett samband mellan aktiv förvaltning och fondens överavkastning. LÄS MER

 4. 4. Passiv eller aktiv, vilken förvaltningsstrategi ger högst riskjusterad avkastning? : En undersökning om svenska aktiefonder över en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Törnroos; Gustav Hellgren; [2020]
  Nyckelord :Aktiv förvaltning; Passiv förvaltning; Indexfonder; Riskjusterad avkastning;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka om aktiv eller passiv fondförvaltning ger högst riskjusterad avkastning över en given tioårsperiod. Undersökningen görs för 26 aktiva fonder och 9 passiva fonder genom att använda stängningskursen för samtliga fonder för alla veckor mellan 200909-30 och 2019-09-30. LÄS MER

 5. 5. Fondförvaltning : Går det fortfarande inte att generera en större riskjusterad avkastning än marknadens?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Ahl Bollesparr; Michelle Andrea John; [2019]
  Nyckelord :Fund management; fund fee; active passive managed funds; risk adjusted returns.; Fondförvaltning; fondavgift; aktivt passivt förvaltade fonder; riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Många svenska hushåll fondsparar och 2018 uppgick fondsparandet i genomsnitt till 434 000 kronor per person. Nobelpristagaren Fama (1970) påvisade att det inte är möjligt att generera en högre riskjusterad avkastning än marknadens. LÄS MER