Sökning: "fondkonstruktion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fondkonstruktion.

  1. 1. Etiska Placeringar

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Veeradeth Thamhaksa; Fredrik Bengtsson; Johan Thorén; [2005]
    Nyckelord :Etiska fonder; avkastning; risk; sharpe-kvot; fondkonstruktion; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att jämföra risk och avkastning från en etisk fond med risk och avkastning från åtta slumpmässigt valda fonder och SIX RX-index för att utreda om etiska investeringar är jämförbara med andra investeringar. Skälet till att en egen etisk fond sätts samman är att vi ser problem med innehållet i etablerade etiska fonder. LÄS MER