Sökning: "fondmäklare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fondmäklare.

  1. 1. Förvaltares uppgiftsskyldighet till svenska avstämningsbolag : I ett internationellt perspektiv

    Magister-uppsats, Ekonomiska institutionen

    Författare :Peter Johansson; [2000]
    Nyckelord :Law; juridik; avstämningsbolag; aktier; aktiemarknad; aktiebolag; offentlighetsprinicipen; värdepper; värdepappersmarknaden; aktieägarförteckning; förvaltarregistrerade aktier; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

    Sammanfattning : Författaren har på uppdrag av AB Volvo i Göteborg valt att se över vilka möjligheter börsnoterade svenska bolag har att identifiera aktieägare som är knutna till större förvaltare såsom fondmäklare, banker etc. Det är framförallt det mera omfattande utländska ägandet som finns i Tyskland och England som har stor betydelse för AB Volvo. LÄS MER