Sökning: "fonemisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fonemisk medvetenhet.

 1. 1. Hur lärare inleder läsundervisningen för barn i de tidiga åren : Metoder, bokstäver och fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Charlothe Björklund; [2020]
  Nyckelord :Reading learning; reading teaching; phonological awareness; phonemic awareness; reading learning method.; Läsinlärning; läsundervisning; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlär-ningsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how teachers initiate their reading instruction for students in the early years and what method(s) they use and why. This has been investigated through a qualitative interview study in which five teachers participated. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrika metoder i undervisning : Om sambandet mellan bokstav och ljud i förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Charlotte Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Grafem; Fonem; Fonemisk medvetenhet; Läsutveckling; Förskoleklass;

  Sammanfattning : Att läsa är en av de viktigaste kunskaper som barn behöver lära sig i skolan och forskare är eniga om att grunderna inom läsförmågan behöver läggas i tidig ålder. Syftet med den här studien är därför att undersöka hur en kvalitativ undervisning i sambandet mellan grafem och fonem kan se ut i förskoleklasser. LÄS MER

 3. 3. Hittar "Hitta språket" språket? : Identifiering av riskfaktorer för sen läsinlärning i förskoleklass - en metodjämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Martin Holmgren; Lizette Ekström; [2020]
  Nyckelord :fonologisk bearbetningsförmåga; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; normrelaterad bedömning; kriterierelaterad bedömning; tidig upptäckt;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate to which extent the criterion-related national assessment aid, ”Hitta språket” for preschool classes, identifies students with weak phonological awareness, in comparison with norm-related screening materials. The study also conducted a survey to examine how preschool teachers conducted their observations, how they interpreted the results and to what extent they considered the assessment aid purposeful. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan kartläggning och undervisning : Lärares uppfattningar om kartläggningen Hitta språkets påverkan på undervisning i fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ester Andrae; [2019]
  Nyckelord :fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; kartläggning; förskoleklass; grundskolans tidigare år; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore primary school teachers´ conceptions regarding the mapping material Hitta språket’s influence on phonological awareness instruction in Swedish language education. Therefor it was examined what obstacles and opportunities teachers consider this mapping material to have in practice. LÄS MER

 5. 5. Främjandet av fonologisk medvetenhet : En kvalitativ studie om hur arbetet för att utveckla elevers fonologiska medvetenhet ser ut och vad som påverkar det i årskurs F-1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Billerud; Anette Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Bornholmsmodellen; fonemisk medvetenhet; fonologisk medvetenhet; lärare; fenomenologisk ansats; förskoleklass; årskurs 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att ta reda på hur F-1-lärare arbetar med att utveckla fonologisk medvetenhet och vad som kan påverka arbetet. Resultatet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER