Sökning: "fonologisk medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden fonologisk medvetenhet.

 1. 1. Hur lärare inleder läsundervisningen för barn i de tidiga åren : Metoder, bokstäver och fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Charlothe Björklund; [2020]
  Nyckelord :Reading learning; reading teaching; phonological awareness; phonemic awareness; reading learning method.; Läsinlärning; läsundervisning; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlär-ningsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how teachers initiate their reading instruction for students in the early years and what method(s) they use and why. This has been investigated through a qualitative interview study in which five teachers participated. LÄS MER

 2. 2. Är läromedel anpassade till elever med lässvårigheter? : En analys av läromedel och digitala hjälpmedel i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reading difficulty; teaching material; teaching material analysis; reading difficulty book; motivation; Lässvårigheter; läromedel; läromedelsanalys; lässvårigheter böcker; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel och digitala hjälpmedel är anpassade för elever med lässvårigheter i årskurs 1. Detta görs genom en granskning av tre olika läromedel och analys av i vilken mån de har potential att gynna elever med lässvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av fonologisk och morfologisk medvetenhet för elevernas läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefine Kaiser; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt; morfologisk medvetenhet; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivutveckling; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det är det som är en himla balansgång" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar i årskurs 1-3 gällande övergången mellan elevers fonologiska medvetenhetsinlärning och läsförståelseutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Nyholm; David Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Avvägning; fonologisk medvetenhet; läsförståelse; undervisningsmaterial; övergången;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur sju legitimerade lärare i årskurs 1-3 upplever övergången mellan undervisningen i fonologisk medvetenhetsinlärning och läsförståelseinlärning. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att motivera elever till en god läsförmåga : Lärares arbete för att tidigt förebygga avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Fridah Ljunggren; Lisa Klingberg; [2020]
  Nyckelord :Avkodning; avkodningssvårigheter; motivation; läsutveckling; fonologisk medvetenhet; förebygga; F-3;

  Sammanfattning : För att elever ska uppnå kunskapskraven i svenska innan de går ut årskurs tre behöver läraregöra tidiga insatser med att förebygga avkodningssvårigheter. Lärare behöver därför varamedvetna om elevers läsutveckling och använda sig av en varierad undervisning för att eleverska gynnas både på en individnivå samt gruppnivå. LÄS MER