Sökning: "fonologisk språkstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden fonologisk språkstörning.

 1. 1. "Prata mer ljudet och inte bara om bokstaven" : En studie om hur förskolan ser ut för barn med fonologisk språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Veronica Olsson; [2019]
  Nyckelord :Fonologisk språkstörning; förskola; barn; pedagoger;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Listening Difficulties in children with Developmental Phonological Disorder : A survey of parents' perception of their children's listening abilities.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ellika Forsberg; Lotta Ohtamaa; [2019]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; DLD; Developmental Phonological Disorder; DPD; ECLiPS; listening difficulties.;

  Sammanfattning : Background/Aim: The British questionnaire ECLiPS (Evaluation of Children’s Listening and Processing Skills; Barry & Moore, 2015) aims to profile listening difficulties in children. The questionnaire consists of 38 statements, divided into five subscales, and a short survey with six questions about general health. LÄS MER

 3. 3. Pingu och PSC: språkljudsproduktion hos barn med språkljudsstörning vid fyra olika taluppgifter : Analys av träffsäkerhet och avvikelsetyper samt utvärdering av en ny eliciteringsmetod och ett nytt träffsäkerhetsmått

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Carina Ode; Mirjam Öster Cattu Alves; [2018]
  Nyckelord :språkljudsstörning; eliciteringsstrategier; PCC-R Percentage of Consonants Correct-Revised ; PSC Percentage of Syllables Correct ; avvikelsetyper; fonologisk språkstörning; verbal dyspraxi.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. LÄS MER

 4. 4. Intensiv behandling för två förskolebarn med fonologiska svårigheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Johanna Grudeborn; Hanna Rigvald; [2018]
  Nyckelord :phonological disorder; phonological treatment; treatment intensity; generalization; PCC; PWC; fonologisk språkstörning; fonologisk behandling; behandlingsintensitet; generalisering; PWC; PCC;

  Sammanfattning : Children with phonological disorder are at risk of developing reading and writing impairments. Phonological difficulties may also influence a child’s social interaction and it is for this reason that effective treatment of phonological disorder is important. One factor that may influence treatment efficacy, is treatment intensity. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av föräldrautförd logopedhandledd intervention för barn med fonologisk språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hulebo; Marlene Lindgren; [2017-06-15]
  Nyckelord :intervention; föräldrar; fonologisk språkstörning; barn; intervention; parents; speech sound disorder; children;

  Sammanfattning : This single-subject study investigated parent implemented individually adjusted intervention of the target phonemes /f/ and /s/ in five children aged 4:0-4:6 diagnosed with Speech Sound Disorder (SSD). The intervention was performed by the parents in the child’s home and consulting was received by Speech and Language Pathologist every third week. LÄS MER