Sökning: "fonologiskt grundarbete"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fonologiskt grundarbete.

 1. 1. Intensivläsning : En interventionsstudie med WIP-intensivprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Kajén; Katarina Sturesson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; explicit undervisning; fonologiskt grundarbete; interventionsstudie; intensivträning; motivation; upprepad läsning; WIP intensivprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur avkodning, stavning och motivation kan påverkas av 6 veckors träning med WIP intensivprogram. WIP är en multikomponent träning där tyngdpunkten ligger på kopplingen mellan fonem-grafem, läsflyt och läsförståelsestrategier. LÄS MER

 2. 2. En kamp med bokstäver : Ett arbete om hur pedagogen i dagens skola kan möta elever som har läs- och skrivsvårigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Ingela Laurin; Birgitta Andersson; [2007]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; dyslexidiagnos;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att lyfta fram vilken betydelse kunskap om läs- och skrivsvårigheter kan ha för arbetet i skolan och det lärarna gör. Därför ville vi tydliggöra hur pedagoger uppfattar innebörden av läs- och skrivsvårigheter, samt hur de hanterar och förebygger dessa för att se om valet av åtgärder påverkas av hur man resonerar om svårigheterna. LÄS MER