Sökning: "food aid"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden food aid.

 1. 1. "Det handlar inte bara om att ha tak över huvudet och mat" : En kvalitativ intervjustudie av hur socialsekreterare i en kommun tolkar och använder sig av barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suada Kurjak; [2020]
  Nyckelord :child perspective; best interest of the child; the child convention; social workers; financial aid; barnperspektiv; barnets bästa; barnkonventionen; handläggare; ekonomiskt bistånd;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att bidra till ökad kunskap och förståelse för hur handläggare inom ekonomiskt bistånd tolkar begreppet barnperspektiv samt undersöka om och hur barnperspektivet beaktas vid ärendehandläggning och beslutsfattande. För att besvara syftet användes kvalitativ metod och intervjuer med fyra handläggare inom en kommun. LÄS MER

 2. 2. Representations of culture in four EFL textbooks for Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Marcus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Culture; Comparison; Textbook analysis;

  Sammanfattning : This paper presents how culture is represented in four commonly used textbooks used in English education in Sweden. The purpose of this paper is to shed light on what aspects of culture that are present in textbooks so that teacher are able to compliment the parts that may be missing from the books. LÄS MER

 3. 3. Representations of culture in four EFL textbooks for Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Marcus Olsson; [2020]
  Nyckelord :Culture; Comparison; Textbook analysis.;

  Sammanfattning : This paper presents how culture is represented in four commonly used textbooks used in English education in Sweden. The purpose of this paper is to shed light on what aspects of culture that are present in textbooks so that teacher are able to compliment the parts that may be missing from the books. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om bedömningar av akuta matpengar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Köhn; Gionata Tumino; [2019-03-13]
  Nyckelord :Discretion; street-level bureaucracy; financial aid; food aid; social work; rule of law;

  Sammanfattning : It is a known fact that divergences in regards to assessments of social assistance in Swedishsocial welfare offices occur. For divergences in assessments we refer to whether applicationsare granted or not, as well as the amount of subsidies. LÄS MER

 5. 5. Local Ownership and Development Aid: The Case of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elizabeth Gebresilassie; [2019-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concept of local ownership has increasingly become a leading principle of development cooperation. While it is generally accepted that more ownership means more sustainability, there is still much to be done in order to clearly define and measure the concept. This study attempts to provide a conceptual understanding of local ownership. LÄS MER