Sökning: "food intake difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden food intake difficulties.

 1. 1. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Cecilia Sterner; [2020]
  Nyckelord :equine; geriatric; yearling; protein; digestion; feed;

  Sammanfattning : The horses nowadays are getting older and it is common that horses be fully active in competition in older ages. Loss of nutrients and weight loss in older horses is a common consequence when the horses have difficulties assimilating the feed. The dental health can affect the uptakes of nutrients. LÄS MER

 2. 2. RISKFAKTORER FÖR MALNUTRITION BLAND ÄLDRE : En webbaserad enkätstudie genomförd på äldre över 70 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Julia Opitz; Nike Hansson; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; Äldre; Riskfaktorer; Sverige; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Undernäring kan vara problematiskt för äldre då kroppen inte tillgodoses med den näring och energi som den behöver. Det kommer att leda till bland annat försvagat skelett och minskad muskelmassa. Undernäring kan bero på en rad olika faktorer, där både sociala och fysiologiska riskfaktorer spelar in. LÄS MER

 3. 3. MÅLTIDSMILJÖNS BETYDELSE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Siber Amedi; Rahel Gebrezgabher; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The meal environment has an important significance for people with dementia. The background describes, among other things, how the disease dementia causes difficulties with intake of food and drink, how the meal situation is an important part of everyday life, the importance of the meal environment and the nurse's nursing responsibility. LÄS MER

 4. 4. Måltidsmiljöns utformning och inverkan på patienter med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mari Abo-azaz; Sahuur Magan; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Environment; Mealtime; Dining room; Physical environment; Food food intake; Effect; Demens; Miljö; Måltid; Matsal; Fysisk miljö; Mat matintag; Effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en obotlig sjukdom. Demenssjukdom kan leda till allvarliga symtom som språksvårigheter, minnesdysfunktion och beteendeförändringar. Detta bidrar till att personer med demenssjukdom kräver en särskild och väl anpassad omgivning. LÄS MER

 5. 5. Eating difficulties and parental feeding strategies during and after childhood cancer treatment: The experiences of parents. : A systematic literature review.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Kaat Philippe; [2017]
  Nyckelord :systematic literature review; paediatric oncology; childhood cancer survivors; dietary intake; parental perspective; feeding strategies; support;

  Sammanfattning : Childhood cancer is a life-threatening disease with a profound impact on the family. Treatment side-effects and accompanied dietary difficulties are for example severe stressors, as appropriate nutrition is important for the treatment success and quality of life. LÄS MER