Sökning: "food recognition"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden food recognition.

 1. 1. Sustainability as an opportunity: Value creation for innovative ventures through proactively tackling environmental and social issues. A study on Librixer AB about reducing water pollution by recycling unused pharmaceuticals.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Bertéus; Benjamin Dobberke; [2021-07-06]
  Nyckelord :Sustainable Business Model; Business Model Innovation; Sustainable Development Goals; Opportunity Recognition;

  Sammanfattning : This thesis argues that Sustainable Business Model Innovation should be considered anessential process for small- and medium-sized enterprises to create value. In order to establisha sustainable value proposition, the researchers propose that social, economic andenvironmental attributes have to be considered from the start of a Business Model Innovationprocess and that social and environmental aspects cannot simply be added to an existingBusiness Model. LÄS MER

 2. 2. Falling through the net: An exploratory qualitative study of food poverty and food insecurity in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stephanie Rost; [2021-06-28]
  Nyckelord :Food poverty; Food insecurity; Poverty; Welfare State; Sweden;

  Sammanfattning : When thinking of food poverty, Sweden may not be the first country that comes to the forefront of your mind. Indeed it appears as a somewhat neglected field of study in a country that while maintaining a presentation as a social democratic welfare state, is experiencing a growth in the number of those not able to feed themselves. LÄS MER

 3. 3. Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Robin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; samiska näringar; Norrbotten; livsmedelsstrategi; lika deltagande; rationalitet; rättvisa;

  Sammanfattning : Det här är en undersökning av samiskt deltagande i processen att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Norrbotten. Frågeställningarna är utformade i dialog med samiska aktörer. Undersökningen tar sin utgångspunkt i att förstå vad ett urfolksperspektiv innebär. LÄS MER

 4. 4. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Nyckelord :integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Sammanfattning : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. LÄS MER

 5. 5. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Jenny Sjöström; [2021]
  Nyckelord :plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Sammanfattning : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. LÄS MER