Sökning: "food-poisoning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet food-poisoning.

 1. 1. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Nyckelord :hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Säker sushi i Södertälje med fokus på målgruppen gravida kvinnor

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Luis Carvajal Castillo; [2019]
  Nyckelord :Public control; nigiri sushi; sushi rice; raw salmon; Bacillus cereus; Listeria monocytogenes; food legislation; bacteria; pH control; prerequisites; sites; hygiene; temperature; cleaning procedure; dietary guidelines; food technology; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project was conducted focusing on the traditional Japanese dish sushi. The dish and concept have been on a steady rise on the Swedish market as well as becoming a favorite in the hearts of swedes. There are difficulties surrounding prepping and handling of sushi and malpractice can easily occur. LÄS MER

 3. 3. Preparation and Characterization of Antimicrobial Packaging Films from Cricket Chitosan Enriched with Schisandra Chinensis Extract

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Vita Jarolimkova; [2015]
  Nyckelord :Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Chitosan films for food packaging applications were prepared from shrimp and cricket chitosan, enriched with Schisandra chinensis extract. Physicochemical and antibacterial properties of the films were studied and compared with references studying similar chitosan films. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters attityder kring livsmedel och livsmedelssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Nordin; [2015]
  Nyckelord :livsmedelssäkerhet; konsument; attityder; food safety; consumer; attitudes;

  Sammanfattning : Konsumenters attityder till livsmedel och olika aspekter av livsmedelssäkerhet undersöktes i en intervjustudie i Upplands län, i vilken olika frågor kring attityder till livsmedel med fokus på livsmedelssäkerhet ingick. Resultatet visade att det absolut viktigaste för konsumenter när de väljer varor är att livsmedlet smakar gott, då samtliga respondenter uppgav att detta var viktigt. LÄS MER

 5. 5. Rätt temperatur på maten : En fallstudie av ett förbättringsarbete på ett sjukhus med brickdukningssystem

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Hans Tunér; [2015]
  Nyckelord :Food-hygiene; quality improvement; change; success factors; hospital food; Livsmedelshygien; kvalitetsförbättring; förändring; framgångsfaktorer; sjukhusmat;

  Sammanfattning : InledningEn välsmakande och hygieniskt säker mat är viktig för patientens medicinska behandling och välbefinnande. Det ligger i sakens natur att man som patient ofta är svag eller nedsatt och därmed extra känslig för infektioner. LÄS MER