Sökning: "foodborne disease"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden foodborne disease.

 1. 1. Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ellen Thor; [2019]
  Nyckelord :Bakteriofager; Campylobacter; slaktkyckling;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är den vanligaste livsmedelsburna bakterien att orsaka sjukdom hos människa i Sverige och i EU. Bakterien orsakar problem som diarré, magont, kräkningar, illamående, feber och huvudvärk men kan också leda till allvarligare komplikationer som reaktiv artrit. LÄS MER

 2. 2. Effects and safety of selected antagonistic bacteria against Escherichia coli in leafy green vegetables

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Noora Ulla Annikki Nurminen; [2017]
  Nyckelord :ready-to-eat salad; Antagonist; Escherichia coli; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We live in a busy world, where the demand of ready-to-eat (RTE) salad products has increased rapidly in a relatively short time. Despite of being an easy and fast way to add more vegetables to the daily diet, RTE salads have a serious underlying risk and the amount of vegetable-derived foodborne disease outbreaks has been increasing. LÄS MER

 3. 3. Opportunistic pathogenic filamentous fungal species in health supplements : potential risk to immune compromised individuals

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Attal Arzoomand; [2017]
  Nyckelord :IFI; opportunistic pathogen; immune compromised; foodborne disease; probiotic;

  Sammanfattning : Invasive fungal infections (IFI) are a threat to individuals with a suppressed immune system and the rate of IFI cases in the world is increasing. These types of infections occur both at home and during hospitalization. LÄS MER

 4. 4. Optimization and validation of a triplex real-time PCR assay for thermotolerant Campylobacter species associated with foodborne disease

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Maria Karlsson; [2013]
  Nyckelord :thermotolerant Campylobacter; multiplex real-time PCR; 16S rRNA; hipO; cadF;

  Sammanfattning : The genus Campylobacter is globally recognised as the leading bacterial cause of human foodborne gastroenteritis. Every year around 8000 Swedes are infected by Campylobacter. Most people are infected by thermotolerant Campylobacter species, commonly C. jejuni and C. LÄS MER

 5. 5. Utbrott av livsmedelsburen smitta på äldreboenden i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Andreas Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :äldre; äldreboende; gastroenterit; livsmedelsburen smitta; matförgiftning;

  Sammanfattning : Svenskar 65 år eller äldre beräknas öka från dagens 1,6 miljoner till 2,3 miljoner år 2030. Äldre kan ansöka om bistånd vilket kan bestå av matleveranser eller helpension i särskilt boende. Livsmedelssäkerheten styrs av EG-lagstiftning och svensk lag gäller även matleveranser och mat i särskilt boende. LÄS MER