Sökning: "football coaches"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden football coaches.

 1. 1. Do Football Players Give Female Coaches the Red Card?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Erica Froste Myrin; Sigrid Holmgren; [2023]
  Nyckelord :gender bias; sport; leadership; football; evaluation;

  Sammanfattning : In Swedish elite football, the skewed gender distribution between coaches is conspicuous, and this thesis aims to investigate one channel as to why there are so few female coaches in this environment. Previous research has found that students evaluate female teachers more critically than male teachers, even in components that they cannot control; might this be the case in Swedish elite football as well? We have conducted a framed field experiment on the teams in the highest football division for players 19 years or under in Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan inte prestera till 100% under min mens, hoppas 90% räcker” : En kvalitativ forskningsstudie om vilka stressorer och copingstrategier kopplat till menstruation som damfotbollsspelare på elitnivå upplever respektive använder under träning och match

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Fredriksson; [2023]
  Nyckelord :menstruation; women’s football; elite; stress; coping; menstruation; damfotboll; elit; stress; coping;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka stressorer och copingstrategier kopplat till menstruation som damfotbollsspelare på elitnivå upplevade respektive använde under träning och match. Studien bygger på en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "ENSAM ÄR INTE STARK" En kvalitativ studie om fotbollsföreningen Gatans lag och tränarnas uppfattningar om spelares förändringsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Eriksson; Edvin Nordström; [2022-02-10]
  Nyckelord :change process; exit process; Gatans lag; social capital; social exclusion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about the change process for individuals living or have lived in a socially excluded position. More specifically, the aim is to examine the significance of Gatans lag in connection to change process from the perspective of the coaches. LÄS MER

 4. 4. “Det handlar om vad kan du lägga in i deras strävan efter att bli fotbollsstjärnor” : Ledares syn på fotbollens möjligheter till att vara en stödjande faktor för ungdomar i socioekonomisk utsatthet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Sara Aman; Alma Jungner; [2022]
  Nyckelord :Socioekonomisk utsatthet; fotbollsrörelsen; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klyftorna vad gäller socioekonomisk utsatthet för barn och unga har under en tid ökat i Sverige (Unicef 2020). Socioekonomisk utsatthet innefattar inte bara ekonomisk utsatthet utan också brister i hälsa, förhöjd utsatthet för våld, brist på framtidstro och risk för att hamna i destruktiva miljöer som ungdom. LÄS MER

 5. 5. Regulatory focus och regulatory fit inom straffsparkar i fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Edvin Ahmadi; Malte Nilsson; [2022]
  Nyckelord :chronic focus; frame; negative emotions; positive emotions; press; prevention; promotion; Inramning; kroniskt fokus; negativa emotioner; positiva emotioner; press; prevention; promotion;

  Sammanfattning : Prestation i straffsparkar i fotboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. Ävenkroniskt fokus och dess effekt på idrottsrelaterad ångest och emotioner under inramningarnastuderades. LÄS MER