Sökning: "football intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden football intelligence.

 1. 1. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER

 2. 2. Giving answers or educating? : Evaluation of an automated tracking system and its possibilities to educate game intelligence in Swedish elite football players.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Edwin Ekholm; [2020]
  Nyckelord :Automated tracking system; Game intelligence; Football analytics.;

  Sammanfattning : The aim of the study was to evaluate an automated tracking system and its possibilities to increase knowledge and awareness (future described as educate) in game intelligence among Swedish male elite football players. The study involved both qualitative and quantitative aspects. LÄS MER

 3. 3. Business Intelligence inom sport : Hur används business intelligence/performanceanalysis inom fotboll och hur tillämpas det inom elitfotbollen i Göteborgsregionen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ali Iqbali; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence; Performance analysis; fotboll;

  Sammanfattning : Performance analysis är ett väldigt diskuterat ämne, den kan användas i samband med alla sporter och användningen utav det har blivit mycket populär den senaste tiden.Fotbollsorganisationer runt om i världen använder sig av det i samband med träningar och matcher för att utveckla sina spelare men även laget i helhet. LÄS MER

 4. 4. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 5. 5. A deep learning approach for action classification in American football video sequences

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Jacob Westerberg; [2017]
  Nyckelord :Deep Learning; Artificial Intelligence; American football; Djupinlärning; Artificiell Intelligens; Amerikansk fotboll;

  Sammanfattning : The artificial intelligence is a constant topic of conversation with a field of research that is pushed forward by some of the world's largest companies and universities. Deep learning is a branch of machine learning within artificial intelligence based on learning representation of data such as images and texts by processing the data through deep neural networks. LÄS MER