Sökning: "football players"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden football players.

 1. 1. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER

 2. 2. Electronic Performance And Tracking Systems (EPTS) : Perceptions, Benefits and Challenges of Professional Football Athletes and Training Staff

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pavlos Bitilis; [2021]
  Nyckelord :Information Systems; Personal Informatics PI ; Wearables; Electronic Performance Tracking Systems EPTS ; Football; Football Technology; Football Athletes; Football Training Staff; Sensemaking; Qualitative Research; Ethnography; Greece;

  Sammanfattning : Personal Informatics (PI) are information systems that allow people to process activities with the usage of information technology, aiming to produce informational products (data) either for themselves or for others. Technologies that enable PI are becoming increasingly popular, assisting people in collecting personally relevant information about their body and their behaviour. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma bäst? En studie om hemmaplansfördel inom svensk elitfotboll säsongerna 2015-2020

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Martin Viberg; Joel Ljungfelt; [2021]
  Nyckelord :Hemmaplansfördel; publikeffekter; regelfaktorer; specifika taktiker; domarnas bias; psykologiska faktorer; reseffekter.;

  Sammanfattning : The home-field advantage is a common subject in team sports and football. This phenomenon implies that a team performs better on home field than it would, if it met the same team on away field. Furthermore, the football season 2020 has been rather unique thus no crowd has been allowed into Swedish football stadiums. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala faktorer i relation till avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Torstensson; Linnéa Hansson; [2021]
  Nyckelord :autonomous support; dropout; motivation; organized soccer; social support.; autonomistöd; avhopp; motivation; organiserad fotboll; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan risken för avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll och psykosociala faktorer (motivationsregleringar, upplevt autonomistöd från tränaren och socialt stöd). Studien är kvantitativ med en prospektiv design. LÄS MER

 5. 5. Kunskap, erfarenhet och inställning hos unga kvinnliga fotbollsspelare gällande skador och förebyggande träning : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Eva Fochsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva kunskap om, erfarenheter av och inställning till skador och akuta knäskador samt förebyggande åtgärder som t.ex. Knäkontroll hos flickor i åldrarna 13 och 14 år som spelar fotboll på hög nivå. LÄS MER