Sökning: "football"

Visar resultat 1 - 5 av 848 uppsatser innehållade ordet football.

 1. 1. Harnessing Social Capital through Sport: Exploring the role of Football in the socio-economic integration of African migrants in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Comfort Ankunda; [2021-10-07]
  Nyckelord :Migrants; migration; socio-economic integration; social relations; social capital; African migrants; sports; football;

  Sammanfattning : Integration ought to be a two-way process, requiring adjustments from both migrants and native residents. However, more adaptation is often required of and indeed achieved by the migrants than host communities. Fortunately, participation avenues such as sport offer opportunities for these migrants to interact with and learn from host communities. LÄS MER

 2. 2. Automating Feature-Extraction for Camera Calibration Through Machine Learning and Computer Vision

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Elias Åkeborg; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Computer vision; Feature-extraction; Classification; Camera Calibration; DeepLab; U-Net; Ridge Detection; Sub-pixel optimization; Artificial Intelligence; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Machine learning as a field has expanded in an explosive manner, with more companies interested in using the technology. One of these companies, Spiideo, uses Machine learning to automatically stream and record sports, highlighting key events - all automatically without a cameraman. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsvåld - En studie om ansvarsfrihet för våldshandlingar vid fotbollsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; fotboll; fotbollsvåld; samtycke; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid fotbollsutövande utsätts deltagarna regelbundet för våld som skulle kunna bedömas som t.ex. misshandel och ofredande. De straffbelagda handlingarna som vidtas under fotbollutövning är emellertid i regel att anse som tillåtna. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan interna och externabelastningsvariabler för kvinnliga professionella fotbollsspelare.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pontus Ekblom; [2021]
  Nyckelord :Professionell damfotboll; sRPE; TRIMP; football movement profile;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Electronic Performance And Tracking Systems (EPTS) : Perceptions, Benefits and Challenges of Professional Football Athletes and Training Staff

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pavlos Bitilis; [2021]
  Nyckelord :Information Systems; Personal Informatics PI ; Wearables; Electronic Performance Tracking Systems EPTS ; Football; Football Technology; Football Athletes; Football Training Staff; Sensemaking; Qualitative Research; Ethnography; Greece;

  Sammanfattning : Personal Informatics (PI) are information systems that allow people to process activities with the usage of information technology, aiming to produce informational products (data) either for themselves or for others. Technologies that enable PI are becoming increasingly popular, assisting people in collecting personally relevant information about their body and their behaviour. LÄS MER