Sökning: "football"

Visar resultat 1 - 5 av 657 uppsatser innehållade ordet football.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Intelligence in Football: Conceptualizations, Developmental Methodologies and Behaviors

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Douglas Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :football intelligence; game intelligence; cognition in football; soccer intelligence; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Aim: In elite football (also known as soccer), practitioners are in constant pursuit of understanding essential performance parameters and how they can be developed. As every executed football action is governed by a decision, a player’s ability to make intelligent decisions during play is vitally important for success. LÄS MER

 3. 3. Skogen brinner : Ett naturligt experiment på retrospektiv röstning efter skogsbränderna i Värmland 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Wildfires; Värmland; voting behavior; natural experiment; retrospective voting; The Social Democrats; multivariate OLS regression analysis with robust standard errors.;

  Sammanfattning : The wildfires of 2018 became one of the most extensive in Sweden’s modern history. The Värmland region was with its forested landscape and highly important forest industry one of the most affected regions in Mid-Sweden. The burnt area had a total range of over 600 square miles corresponding approximately 850 fully sized football fields. LÄS MER

 4. 4. ”Du är en fotbollsspelare, och det är vad du är helt enkelt” : En kvalitativ undersökning gällande tidigare elevers och nuvarande sista årselevers upplevelser av ett fotbollsgymnasium

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ted Åhlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER