Sökning: "football"

Visar resultat 1 - 5 av 998 uppsatser innehållade ordet football.

 1. 1. STEREOTYPER I FOTBOLLEN – SOM ETT SPEL MED VINNARE OCH FÖRLORARE - En kvalitativ språkanalys om kommentatorers rapportering ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Marion Lindström; Elsa Nilsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Stereotyper; genus; intersektionalitet; fotboll; kommentatorer; jämställdhet; journalistik; kommunikation;

  Sammanfattning : Executive summary Football is one of the most popular sports in the world, where many people play, or at least watch the sport. Originally, the sport has been mostly played by men, which has contributed to an unequal football industry. Mainly, the industry is unequal when it comes to gender, ethnicity, sexuality, etcetera. LÄS MER

 2. 2. Do Football Players Give Female Coaches the Red Card?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Erica Froste Myrin; Sigrid Holmgren; [2023]
  Nyckelord :gender bias; sport; leadership; football; evaluation;

  Sammanfattning : In Swedish elite football, the skewed gender distribution between coaches is conspicuous, and this thesis aims to investigate one channel as to why there are so few female coaches in this environment. Previous research has found that students evaluate female teachers more critically than male teachers, even in components that they cannot control; might this be the case in Swedish elite football as well? We have conducted a framed field experiment on the teams in the highest football division for players 19 years or under in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av Altman Z score på fotbollsallsvenskan utifrån finansiell obestånd : En Kvantitativ studie om hur allsvenska fotbollsklubbar har hanterat utmaningarna från covid-19 utifrån ett finansiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sakib Ahmed; Kasper Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Altman Z score; Allsvenskan; Ernst Young; Financial insolvency; Football clubs; Pandemic; Spectators; Score.;

  Sammanfattning : Background: Football is one of the biggest sports in the world. Just as the rest of the world has been affected by the pandemic, the Allsvenskan has also been affected. What is analyzed in this study are various financial key figures through the Altman z score which shows whether the clubs can cope with financial insolvency. LÄS MER

 5. 5. En diskursanalys över när Ryssland blev uteslutna ur kvalet till fotbolls-VM i Qatar 2022

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elmer Rikner; Sofia Azelius; [2023]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; WPR-analys; Ryssland; FIFA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This report's main interest is in the decision to exclude Russia from participating in the qualifying to the 2022 football World Cup in Qatar. This topic is important because the action that led to the exclusion was Russia's invasion of Ukraine. LÄS MER