Sökning: "football"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade ordet football.

 1. 1. LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLAN? En intersektionell analys av ungdomsfotbollen som gräsrotsrörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Christoffer Nilsson; Vilhelm Svensson; [2021]
  Nyckelord :Equal conditions; intersectional categories; grassroot social work; youth sports movement; leadership.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The sports movement in Sweden has for a long time been a key factor in health prevention and social work at a grassroots level. Through youth sports, school and at home children and teenagers have been introduced to the values and rules of society. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av ACL-ruptur och efterföljande fysioterapi hos fotbollsspelare på distriktsnivå i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Roger Håkansson; Michael Ramberg; [2021]
  Nyckelord :acl-ruptur; fotbollsspelare; fysioterapi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Årligen opereras ungefär 3500 personer i Sverige på grund av en ACL-ruptur. Av dessa 3500 är 1500 direkt kopplade till fotbollsspelande. Fotboll är den aktivitet som orsakar flest skador, både hos män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Football Players Social Identities and their Influence on Precompetitive Group-Based Emotions

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Johansson; Kim Rydberg Heland; [2021]
  Nyckelord :Affective states; directionality of affect; gender differences; intergroup emotions; social identity; team sports; Affektiva tillstånd; intergrupp emotioner; könsskillnader; lagsport; riktning av affekt; social identitet;

  Sammanfattning : Introduction: Precompetitive emotions are important for team functioning, performance and satisfaction of being a team member. Social identity constitutes a necessary base for positive emotions (Lindwall et al., 2016). LÄS MER

 4. 4. Mer än bara sparka boll: Kvalitativ studie om fotboll som arena för integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felix Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Sports; football; integration; associations; community; language; norms. Idrott; fotboll; föreningar; socialt sammanhang; språk; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker fotboll som arena för integration. Den utgår från teorier om socialt kapital, norm och språk för att kunna analysera och skapa förståelse kring empirin som är hämtad genom fyra intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER